Annons

Förändringar hos moderaterna

Den moderata kommunfullmäktigegruppen i Landskrona har utsett nya förtroendevalda. Fredrik Erlandsson tar plats som ersättare i kommunstyrelsen och Johan Sten blir första vice ordförande i utbildningsnämnden.

Som vi tidigare skrivet lämnar föreningens ordförande Erik Raita sina politiska uppdrag då han flyttar från kommunen. I partiföreningen är det nu Ewa Löfvendahl som får svinga ordförandeklubban fram till nästa årsmöte.

Annons
 

Med anledning av detta har den moderata kommunfullmäktigegruppen beslutat om följande förändringar i rollerna som förtroendevalda:

Fredrik Erlandsson tar plats som ersättare i kommunstyrelsen.  Johan Sten efterträder Erik Raita som vice ordförande i Utbildningsnämnden.

Ytterligare en rockad görs då Ingrid Jerlsten ersätter Martina Roslund som ersättare i utbildningsnämnde eftersom Martinas studier kommer att ta mer tid den kommande tiden.
 – Martina tar dock, som en konsekvens av att Erik Raita lämnar sitt uppdrag, plats som ersättare i kommunfullmäktige, säger Birgitta Persson, kommunalråd för moderaterna.

Om personerna:

Fredrik Erlandsson
Informations- och IR chef på Thule Group, Malmö, har ett mångårigt politiskt engagemang i styrelser, nämnder och kommunfullmäktige för Moderaterna i Malmö. Han har tidigare anställd som stabschef för den moderata delegationen i Europaparlamentet, Bryssel.
Bor i Landskrona sedan 2011.

Johan Sten
Ekonom och fastighetsmäklare som bor i Asmundtorp. Stort engagemang i sin familj såväl som i sociala frågor Sedan början av 2000-talet politiskt engagerad – först inom kyrkopolitiken, senare i den loklala partipolitiken.
Förutom de idag presenterade förändringarna är Johan ersättare i miljönämnden.

Ingrid Jerlsten
Mångårig tidigare enhetschef från barn- och ungdomshabiliteringen i Landskrona.
Idag bl.a. ledamot i styrelsen för Furuboda Assistans AB, Åhus.
Förutom de idag presenterade förändringarna är hon ledamot i kommunfullmäktige och förste vice ordförande i omsorgsnämnden.

Martina Roslund
Studerar på socionomprogrammet på Helsingborgs Campus under Lunds universitet.
Stort ungdomspolitiskt engagemang med flera förtroendeuppdrag för Moderata Ungdomsförbundet iYstad och Landskrona sedan början av 2010-talet.
Förutom de idag presenterade förändringarna är hon ordinarie ledamot i individ och familjeomsorgsnämnden.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser