Diakonerna träffade finansmarknadsministern

Diakonerna som drog igång en protestvåg mot dagens finansiella system, har nu varit på finansdepartementet och överlämnat alla namnunderskrifterna.
Diakonernas kräver att regering och riksdag ska ändra ockerlagstiftningen.

Tre av de fyra diakonerna som startade uppropet – Cheryl French från Landskrona, Lena Hansen, Lund och Peter Juhlin från Malmö – träffade konsument- och finansmarknadsminister Per Bolund (MP) på finansdepartementet i onsdags och lämnade över uppropet och namnlistorna med drygt 2000 underskrifter varav 548 underskrifter från diakoner i Svenska kyrkan.

Uppropet stöds dessutom av Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst, som representerar drygt 300 budget- och skuldrådgivare i landet.
Under det halvtimmeslånga besöket berättade ministern att regeringen lagt fram ett lagförslag som innebär att det blir lättare att söka- och få skuldsanering och att villkoren för människor under skuldsaneringen skall bli drägligare.
Diakonernas förslag om preskriptionstid för skulder som hamnat hos Kronofogden ingår inte i regeringens lagförslag, men Per Bolund berättade att regeringen kan komma att lägga förslag om preskriptionstid om skuldsaneringslagstiftningen inte får önskad effekt.
Ministern och diakonerna diskuterade också det mänskliga lidandet som orsakas av överskuldsättning. Människor som är överskuldsatta har avsevärt högre sjuktal, högre risk för självmord, arbetsoförmåga, psykisk ohälsa, och sjukdomar än befolkningen i övrigt. 

– I vårt arbete träffar vi dagligen människor som hamnat i stora ekonomiska svårigheter. Det är helt vanliga människor som fått ekonomiska problem på grund av skilsmässa, arbetslöshet, begynnande demens, sjukdom – allt sådant som kan drabba oss alla, berättar diakonerna.

Till arkivet