Annons

Thoresson klar som fritid- och kulturchef

Nu står det klart att fritid- och kulturfönämnden under mandatperiodens kommande tre år kommer att ledas av Csaba Bene Perlenberg (-), partilös men som sitter på ett mandat från Liberalerna. Klart idag blev också att förvalningen kommer att ledas av Kjell Thoresson.

Nu står det klart att fritid- och kulturfönämnden under mandatperiodens kommande tre år kommer att ledas av Csaba Bene Perlenberg (-), partilös men som sitter på ett mandat från Liberalerna. Klart idag blev också att förvaltningen kommer att ledas av Kjell Thoresson.

Kommunstyrelsen beslutade idag att utse Kjell Thoresson till förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen som han tillträder den 1 januari 2016.

Annons
 

Kjell Thoresson, som under många år arbetat inom stadens utbildningsväsende, har innehaft tjänsten som tillförordnad förvaltningschef sedan 2014-12-01. Nu kan han stryka tf på visitkortet.

Samtidigt står det klart att fritid- och kulturförvaltningen även under återstoden av mandatperioden kommer att styras av två nämnder.
– Ledamöterna valdes på ett år och vid kommunfullmäktiges sammanträde i december kommer vi att välja om på tre år. Vi bibehåller alltså två nämnder mandatperioden ut. Även räddningsnämnden som var under översyn kommer att finnas kvar och även där kommer val att förrättas, säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser