Annons

Från hamninlopp till centrumnära bad

Så här såg det ut i tisdags när förslaget om ett nytt kallbadhus presenterades av Birgitta Persson, Bodil Möller och Tom Sörensson. I dag svara två av de på den kritik som framförts mot förslaget.

Ett dygn efter snytingen från varvet och Landskrona Hamn svarar nu kommunrådet och ansvarig tjänsteman på kritiken rörande ett eventuellt kallbad i hamninloppet.

Annons
 

Tongångarna har dämpats från klackarna i taket till försiktig optimism för ett framtida centrumnära kallbadhus.
– Vi ska se till att Landskrona får ett nytt kallbadhus. Placeringen är vi öppna för att diskutera, säger kommunalråd Birgitta Persson (M) idag.
– Varvets och Hamnens synpunkter är så klart viktiga. Ett kallbadhus varken kan eller ska  placeras så att det äventyrar säkerheten vare sig för badande eller sjöfart. I det fortsatta arbetet kommer vi självklart att ha en dialog med alla berörda parter, säger hon vidare.

Verksamhetsutvecklare Tom Sörensson på fritid- och kulturförvaltningen har dock inte övergett tankarna på en placering i hamninloppet.
– Som alltid när nya idéer väcks förväntade vi oss en diskussion. Men, med tanke på Doppingars kallbadhus, som under flera år har befunnit sig i ett mer utsatt läge närmare farleden, är förslaget rimligt, både med tanke på säkerhet och badvattendjup samt, i direkt skydd av den befintliga kajkantens bredd och linje som breddar ut cirka 10 meter vid roddklubbens flotte, säger han och berättar om vilka övervägande som gjorts kring den nya placeringen av kallbadhuset.
– Dessa gjordes utifrån att rodd- och kanotklubben bedriver sin ungdomsverksamhet i hamninloppet, som är en betydligt högre riskfaktor än ett inbyggt och förankrat kallbad innanför kajlinjen, i den del av hamnen som ligger längst från farleden. I diskussionerna värderade vi också risken om ett större fartyg med tillåten fart i farleden, med eller utan lots, skulle gå ur kurs mot den tänkta platsen, där vattendjupet är två meter. Sannolikheten för att det skulle inträffa bedömdes låg, och troligen hade ett fartyg med den farten gått på grund innan dess, säger han och fortsätter.
– Slutligen, med den faktiska erfarenhet vi har av båtar i hamnen och bad på gamla kallbadhuset, har vi inte uppfattat en högre risk med svallvågor eller variationer i vattnet än annars i havet, men i händelse av det, valde vi att bygga in och skydda badplatsen på alla tre sidor mot vattnet. Därefter har förslaget kritiserats, enbart som en risk, och då funderar man över, om inte den risken skulle stoppat all verksamhet på det gamla kallbadhuset sedan länge, där man tillåter bad även idag.    

Tom Sörensson bedömning är att förslaget med en inbyggd och skyddat kallbad förankrad i kajen, och som han menar är längre från farleden, både är säkrare och bättre placerat än det gamla kallbadhuset.
Utifrån den bakgrunden är det därför rimligt att förslaget prövas utifrån allmänhetens och andras intressen.

Frågan blir trots allt om det inte finns andra tänkbara placeringar för ett nytt kallbadhus.
Naturligtvis kan vi tänka oss andra placeringar. Det viktiga är att vi får till stånd ett bad som fungerar, som de flesta kan trivas med som naturligtvis kan byggas till en rimlig kostnad. Det är viktigt att det ligger centralt, poängterar Birgitta Persson.

Vad händer nu?
– Förslaget ska nu diskuteras med berörda, exempelvis sjöfarten. När den diskussionen är över återkommer vi till hur vi går vidare med frågan om ett nytt kallbadhus, avslutar Birgitta Persson.

Läs mer:
Tvärstopp för nytt kallbad i hamninloppet
Långt gångna planer på ett kallbadhus

En kommentar till "Från hamninlopp till centrumnära bad"

  1. Pingback: Landskrona Direkt | Kallbadhus klart lagom till valet 2018

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser