S nerröstade om inkomstkrav för bostadssökande

I och med att Landskronahem klubbade genom de nya ägardirektiven den 17 augusti så innebär det att de som söker en lägenhet inom det kommunala bostadsbolagets bestånd måste ha en bruttoinkomst som är tre gånger så hög som hyran. I ägardirektiven står nämligen att Landskronahem ska ha samma uthyrningspolicy som Landskrona Stadsutvecklingsbolag.

På måndagens styrelsemöte i Stadsutvecklingsbolaget föreslog därför socialdemokraterna ändringar i uthyrningspolicyn. Socialdemokraterna ville istället se en nettoinkomst på 1,5 gånger hyresnivån, samma nivå som Malmös Kommunala Bostadsbolag, MKB har.
– Vi vill sänka tröskeln för ungdomar som vill ta klivet in på bostadsmarknaden, för människor med vanliga inkomster ska ha möjlighet till ett boende, säger kommunalråd Jonas Esbjörnsson (S) och fortsätter,
– Vi vill ha en bostadspolitik i Landskrona som inte stänger ute stora grupper. Om allmännyttan inte tar ett socialt ansvar, vem ska då ta det?, frågar han sig retoriskt.

Socialdemokraternas tankar var dock inget som den styrande treklövern eller Sverigedemokraterna nappade på och förslaget röstades ner.
Enligt Jonas Esbjörnsson är det inte ekonomiska skäl som ligger bakom kommunledningens nya direktiv till Landskronahem och uthyrningspolicy.
– Nej, det är en politisk pusselbit i det av Folkpartiet och Sverigedemokraterna ledda Landskrona, säger han och avslutar,
– Det ska bli en stad för dem som förväntas flytta hit och inte för oss som redan bor här. De vill helt enkelt byta ut en del av vår befolkning.

Till arkivet