Ängsgatan ska få nya ledningar

Hela Ängsgatan kommer att grävas upp när nya ledningar ska på plats.
Hela Ängsgatan kommer att grävas upp när nya ledningar ska på plats.
Hela Ängsgatan kommer att grävas upp när nya ledningar ska på plats.
Hela Ängsgatan kommer att grävas upp när nya ledningar ska på plats.

Under hösten utför NSVA sanering av VA-ledningarna på Ängsgatan.

På måndag påbörjar NSVA arbetet med att byta ut den drygt 70 år gamla huvudvattenledningen som sträcker sig genom hela Ängsgatan mellan Exercisgatan och Vengatan. Arbetet beräknas pågå under hela hösten och vara klart till den siste november.

Huvudvattenledningen är en stålledning från 1943. Ett flertal läckor har uppstått under åren och det är därför dags att byta ut ledningen. Spillvattenledningen är en kombinerad ledning vilket innebär att både spillvatten och dagvatten kommer i samma ledning. För att minska risken för översvämningar och minska belastningen på reningsverket kommer nu systemet att läggas om till ett duplikatsystem.
– Det innebär att det läggs en ledning för spillvatten och en för dagvatten. Nya serviser för alla ledningsslagen dras fram till respektive fastighet och kopplas in på ledningarna som går in i husen, informerar Olle Johannesson, VA-ingenjör på NSVA.

NSVA anser det lämpligt att fastighetsägarna samtidigt byter sin vattenservis inne på tomten om den är i galvat material. Har fastigheterna kopplat dagvatten på sin spillvattenledning måste detta separeras och kopplas om. Inget dag- och dränvatten får vara kopplat på den nya spillvattenledningen.
Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt i samband med omkopplingar av serviser.
– Mer information om detta kommer att meddelas berörda när det närmar sig. Problem med framkomligheten under byggtiden kommer att förekomma och vi ber om överseende med detta, hälsar NSVAs kundtjänst.

Till arkivet