Företagarna allt mer nöjda med den kommunala servicen

Den som nyligen passerat kommunens digitala informationstavlor vid infarterna till staden har inte kunnat huka för budskapet…

Ny ranking
Landskronas service till
företagen i topp

Företagarna i Landskrona får bäst service i Skåne om man ser till kommuner med över 40. 000 invånare, enligt färsk ranking från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Landskrona gör en rejäl klättring och stiger från plats 137 till 54 i rankingen av samtliga 190 kommuner som omfattas av undersökningen. De myndigheter som ingår är bygglov, räddningstjänst, markupplåtelse, serveringstillstånd samt miljö- och hälsoskydd. Områdena markupplåtelse och serveringstillstånd placerar sig dessutom på rankingens topp-tio-lista.
– Service till företagen är högt prioriterat och Landskrona stad har en viktig uppgift i att skapa goda förutsättningar och underlätta för företagarna, säger Anna Classon, tillväxt- och näringslivschef i Landskrona stad.

Nyckeln till framgång i Landskrona stad har varit förvaltningsöverskridande samarbete och målinriktade insatser, ett arbete som kommer att fortskrida, enligt näringslivschefen.
– Vi har arbetat målmedvetet med bemötandet, att vara mer informativa och tillgängliga samt med hur vi uttrycker oss. Vi har även ökat tydligheten när det gäller motivering i beslut och förbättrat möjligheterna att framföra synpunkter på vår verksamhet, säger Jörgen Hanak, chef för miljöförvaltningen.

Fakta om undersökningen
NKI-undersökningen, Insikt, har hittills genomförts vartannat år och Landskrona har deltagit 2013 och 2015. Undersökningen genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Företag har betygsatt hur de upplever servicen i sina kontakter med myndigheterna, såsom tillgänglighet, bemötande, kompetens, information, rättssäkerhet och effektivitet i sina kontakter med stadens representanter.

Till arkivet