Wormo vill rusta upp klubbstugan

IK Wormo har behov av att rusta upp sitt kansli som är beläget i anslutning till fotbollsplanerna på Exercisfältet och har därför ansökt om en kommunal borgen på 75 000 kronor. Fritidsförvaltningen har nu tittat på frågan och kommer att förslå politikerna i nämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bevilja borgensåtagandet. Krokiga är vägarna men Wormo lär få sina stålar.
För som t.f förvaltningschefen Kjell Thoresson skriver.
– Föreningen har en stor verksamhet som både riktar sig till pojkar och flickor. Dessutom är ekonomin välskött och man har skött sina ekonomiska åtaganden i förhållande till staden utan anmärkning.

Till arkivet