Kollektiv grill och konstprojekt på Koppargården

Plattform 2015 gör konst i stadsdelar där den normalt inte når ut till medborgarna på samma sätt som i centrum. Nu återvänder Plattform till Koppargården där Jukka Värelä och Peter Dacke ska arbeta med ett tillfälligt kollektivt konstverk. Det hela sker på torsdag klockan 13-20 i samverkan med boende på Koppargården.

Projektet vill nätverka för att skapa långsiktiga kontakter mellan konstnärer och boende. 2013 genomförde Plattform också ett konstprojekt på Koppargården i Landskrona där allt knöts samman under Kulturnatten. Nu återkommer man med ett konstnärligt evenemang som uppmärksammar bostadsområdet som mötesplats, och hur människor rör sig omkring det.
– Laga mat är en bra anledning för människor i alla åldrar att träffas. Genom bekantskap med olika matkulturer blir vi ödmjuka. Den bästa njutningen av mat går att erfara i samkväm, skriver Plattform i ett nyhetsbrev.

Konstnären Jukka Värelä sammanfogar med hjälp av svetsaggregat, olikformade grillar, som en metafor för integration och mångkulturell nödvändighet. Tonåringarna på Koppargården får tillfälle att bekanta sig med svetsarhantverket samtidigt som de får följa en konstnärlig gestaltningsprocess.

På gräsmattan ett stycke från grillplatsen träffas man kring bord för att äta tillsammans. Förutom att fylla en praktisk funktion förstärker dessa bord tankar om gemenskap. Både Rom och Konstantinopel byggdes kring sju kullar. På Koppargården kommer sju bord att finnas för barnen i området att skriva, måla och teckna meddelanden och fästa vid knippen av heliumfyllda ballonger i färgerna rött, gult och blått.
– Färgerna är primära och självständiga, men blandade i varandra ger de möjligheter till en närmast oändlig mängd olika färgnyanser. Kl. 20.00 görs ett ballongsläpp med hälsningar från Koppargården.

Projektet har flera dimensioner. Det är ett relationellt och performativt konstprojekt, d.v.s. socialt orienterad konst där mänskliga relationer och interaktivitet är centralt. Det växer också fram till en skulptural installation och en kollektiv performance.

Projektet genomförs med stöd av:
Region Skåne, Landskronahem och Mediaverkstaden Skåne.

Till arkivet