Pengar i sjön

3,5 miljon kronor rakt ut i sundet, eller en visionär tanke, som om den blir verklighet får Joe Labero att framstå som en amatör. Under 2017 ska beslut tas om vilket alternativ Sverige vill förorda för en ny fast förbindelse till Danmark. Landskrona ger sig tusan på att vara med i matchen.

– Landskrona har fått hybris, låter det hos en del styrande i kranskommunerna. Staden har rent av kommit att bli något av en NEJ-sägare bland de skånska kommunerna. Nej till Familjen Helsingborg, Nej till nedläggning av OP-avdelning på lasarettet och nu senast Nej till HH-tunnel. Här slår kommunen sig för bröstet och säger, ”Bygg istället en LA-CPH-tunnel”.

Deltog vid Folkemötet på Bornholm gjorde Torkild Strandberg, Birgitta Persson, Christian Alexandersson och Mattias Schriver-Abeln.
Europaspåret som kommunen kallar sitt förslag för är en tågtunnel med fyra spår, två för gods och två för persontrafik, som sträcker sig från Landskrona och snett över (under) sundet till Köpenhamn. I sommar har en handfull tjänstemän från staden varit på charmturné. I måndags var man i Visby (se annan artikel) och i mitten av juni besöktes Folkemødet på Bornholm, en dansk variant av Almedalsveckan.
– Vårt förslag är nytt för danskarna. De tycker det är intressant, intygar Mattias Schriever-Abeln, samordnare för utredningsarbetet kring Europaspåret.

Danskarna som har haft fullt upp med att ro iland Fehmarn Bält-förbindelsen med tyskarna har länge haft en ljum för att inte säga avvisande inställning till en ny fast förbindelse över Öresund.
– Det stämmer att de inte varit direkt mottagliga för den typen av diskussioner men nu är det klart och vem vet vilka öppningar där kan ske, säger Mattias Schriever-Abeln som på plats på Bornholm såg till att knyta värdefulla kontakter.
– Det var upp på ministernivå men även med företrädare inom järnvägsbranschen.

Arbetet med att ta fram ett alternativ för en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark från Landskrona till Köpenhamn började som en idé av Öresundsbrokonsortiets VD, Caroline Ullman Hammer och den dåvarande VD:n för Öresundsinstitutet, Anders Olshov.
– Först verkade idén ogenomförbar, men ju mer vi tittade på den desto mer intressant blev det, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande och stolpar Landskronaförslagets fördelar.
– Restiden blir kortare, till och med för Helsingborgarna. De skulle få en 20 minuter kortare resa till Köpenhamn med Europaspåret jämfört med deras egen HH-förbindelse. Förbindelsen innebär 14 minuters resa mellan Landskrona och Köpenhamns Huvudbangård. Europaspåret är även en lösning för godstrafiken, den finns inte med i HH-förbindelsen. Utöver de nationella och regionala infrastrukturella vinsterna med den nya förbindelsen är ju de lokala vinsterna tillväxt och ökad skattekraft. Med Landskronas förutsättningar är det naturligt att Europaspåret utreds.  

I styrgruppen för Europaspåret ingår Torkild Strandberg (FP), Birgitta Persson (M), Mikael Fahlcrantz (MP), Jonas Esbjörnsson (S), Jonas Karlsson (S), Börje Andersson (-) Christian Alexandersson, utvecklimgschef, Anna Thott, stadsbyggnadschef, Mattias Schriever-Abeln, planarkitekt.
I samband med att kommunstyrelsen tillsatte en styrgrupp för projektet fanns ingen budget fastställd. Frågan blir hur stor börs som finns och hur mycket man redan hunnit smälla.
– Efter Kommunstyrelsens möte den 5 februari då den politiska styrgruppen inrättades har vi allokerat KS utvecklingspengar till detta utvecklingsprojekt. Från 2014 till och med april 2015 har 1,3 mkr lagts på arbetet kring Europaspåret. I och med Sverigeförhandlingens intresse för Europaspåret har vi beslutat att gå vidare och fördjupa utredningsarbetet. Vi beräknar kostnaden för arbetet till och med 2015 till cirka 3,5 mkr, säger Torkild Strandberg som på inget sätt tror att det blir pengar rakt ut i sjön, om uttrycket tillåts.
– Detta är mycket pengar, men vi måste hålla i minnet att exempelvis Helsingborg under många år arbetat intensivt med denna fråga. Vi började sent, och ska nu ta igen en del av denna tid.

Huruvida en London-bookie tar emot vadslagning på spel om en andra fast förbindelse över Öresund, låter vi vara osagt men hur bedömer staden chanserna att Europaspåret kan bli verklighet?
– Vi bedömer idag chanserna som ganska goda. Dels grundat på den respons som vi fått i dialogen med danska intressenter och dels i dialogen med representanter för Sverigeförhandlingen och Trafikverket, säger Torkild Strandberg och fortsätter.
– Målet för Landskrona är att vårt alternativ ska utredas av de som ska besluta om det – nämligen svenska staten och danska staten. Vi har inte ambitionen att på egen hand driva detta till ett definitivt beslut. Detta är inte vår roll. Vår roll är att vårt alternativ granskas och utvärderas på saklig faktagrund, på samma villkor som de konkurrerande förslagen. Sannolikheten att så sker bedömer jag som ganska hög.

Det står sedan tidigare klart att Landskronas förslag inte har regionens stöd bakom sig.
– Regionen beslutar inte i denna fråga utan är en remissinstans bland många andra. Beslutar gör den danska och svenska staten. Oavsett vad regionen tycker är det inte deras beslut. För det första måste det finnas en vilja och uppslutning på andra sidan sundet kring den förbindelse Sverige pekar på och för det andra är det sakliga, infrastrukturmässiga överväganden som kommer att avgöra. Detta talar till vår fördel.

Om då inte regionen vill spela med Landskrona är frågan om staten är så sugen.
– Vi befinner oss just nu i en fas där vi deltar med faktainlämning som ligger till grund för utredningen och där vi arbetar för att väcka intresse kring vår lösning. Vår ambition är att Europaspåret ska finnas med i nästa fas av Sverigeförhandlingen där förhandlingen snart inleds, svarar Torkild Strandberg vars mål är att Europaspåret ska bedömas och utredas på samma sätt och villkor som konkurrenterna.
– För detta talar att vårt alternativ är väldigt bra. Mot talar kanske att konkurrenterna är starka och att vi kommit in sent i matchen, avslutar Torkild Strandberg som i sitt tidsperspektiv har det samma som man har på nationell nivå. En tunnel LA-CPH 2030.

Till arkivet