Axeltofta kan komma att flyttas

Sedan 2006 har kommunen velat se över situationen gällande de bofasta ute i Axeltofta koloniområde utanför Häljarp. Så värst mycket har dock inte hänt. Men nu har beslut tagits att en utredning ska tas fram och presenteras för stadsbyggnadsnämnden i december i år. Ett alternativ kan bli att hela koloniområdet får flyttas.

Kan man flytta en stad som Kiruna så kan man flytta ett koloniområde som Axeltofta.
– Det var inte jag som sa det men liknelsen är intressant, säger stadsbyggnadsförvaltningens ordförande Anna Thott.

Anledningen är att kommunen en gång för alla vill få en lösning på hur Axeltofta koloniområde ska kunna överleva.
– Vid en höjning av havsnivån så är koloniområdet mycket illa ute. Dessutom är grundvattnet så högt att man inte kan gräva ner ledningar och annat i den utsträckning som krävs för att vatten och avlopp ska fungera tillfredsställande, säger hon.
– Dessutom är brandsäkerheten inte bra. Jag kan dock inte säga om det är stugorna som ligger för tätt eller om det är materialet på stugorna som är känsliga.

Enligt folkbokföringen är 162 personer folkbokförda i de 122 kolonilotterna på området.
– Jag fick en siffra av koloniföreningen för något år sedan och då sa de att där bor cirka 100 personer. Men den siffran är mycket mellan tumme och pekfinger. De kanske menar antalet stugor, säger stadens koloniförvaltare Lotta Wiklund.

I snart tio år har undersökningar avlöst varandra och dessa har samtliga pekat på olika problem. Några direkta förslag på lösningar har dock inte getts. På tisdagen beslöt stadsbyggnadsnämnden att ge i uppdrag åt stadsbyggnadsförvaltningen att komma med förslag till en handlingsplan och presentera denna för nämnden i december.
– Vi vill inte ha några förbud. Men klart är att vi inte kan medge boende som det ser ut idag. Skulle vi medge boende och det händer en allvarlig olycka så vill inte jag vara i kommunens kläder, men det är jag, säger Anna Thott och avslutar.
– Vi vill därför hitta en långsiktig lösning som passar alla. Kan det bli aktuellt med en flytt av hela koloniområdet? – Jag vill inte gå händelserna i förväg men jag utesluter inget.

Till arkivet