Annons

Nyström slutar Thoresson vikarierar

Kommunstyrelsen beslutade att utse Kjell Thoresson till tillförordnad förvaltningschef för fritid- och kulturförvaltningen från och med den 1/12 2014 till och med då en ny förvaltningschef är på plats alternativt annat beslut fattats rörande tjänstens tillsättning, dock längst till den 30/6 2015.
Göran Nyström som idag är förvaltningschef kommer att arbeta kvar i kommunen ytterligare en tid men då som projektledare för Fotostad Landskrona.

Kjell Thoresson är idag administrativ chef på utbildningsförvaltningen.
En rekrytering av en förvaltningschef kommer att starta så snart de politiska ställningstagandena kring nämndstrukturen och förvaltningsområde är klara.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser