Annons

Spritsmuggling över Öresund ingen ny företeelse

Professorn i etnologi Fredrik Nilsson och docenten Johan Lundin vid Malmö högskola höll föredrag om spritsmugglingen över Öresund på 1920- och 1930-talet vid Föreningen Nordens möte på stadsbiblioteket den 17 mars.
– Alkoholpolitiken skärptes betydligt i de skandinaviska länderna efter första världskriget, vilket öppnade upp en mycket lukrativ smuggelmarknad från Tyskland, Estland och Polen. Bland annat skickades stora depåfartyg ut från Tyskland som ankrades upp på internationellt vatten. Sedan lastades spriten om och nådde svenska kusten med snabba motorbåtar, så kallade “spritracers”. Det finns dokument som visar att spritfyllda torpeder avlossades mot svenska kusten för att sedan plockas upp, berättade Fredrik Nilsson.

Nästa sammankomst för Föreningen Norden blir torsdagen den 10 april kl. 18.30 på Stadsbiblioteket. Då kommer Lena Hector, stadsantikvarie vid Landskrona stads fritids- och kulturförvaltning och Johan Nilsson, planarkitekt vid stadsbyggnadsförvaltningen i Landskrona, att berätta om ”Arkitektur i Landskrona”.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser