Annons

Fastighetsägare riskerar vite på 250 000

KB Sturegatan 2, vilka äger fastigheten i hörnet av Sturegatan och Järnvägsgatan, hotas av böter på 250 000 kronor om man inte renoverar fasaden på det aktuella huset. Stadsbyggnadsförvaltningen fick in klagomål på att putsen har släppt, att fönstren var dåliga och att gården var allmänt ovårdad. Personal på förvaltningen kunde vid en kontroll konstatera att det fanns fog för klagomålen.
– Det är ett jobb som man normalt inte kan göra på vintern och därför har vi gett ägaren nio månader på sig att fräscha upp fasaden, berättar stadsarkitekt, Petter Eiring.
Beslutet togs på stadsbyggnadsnämndens möte på tisdagen och på samma möte togs beslut om vite på 25 000 kronor till fastighetsägaren av den så kallade läkarvillan på lasarettsområdet om det inte röjs upp i dess trädgård inom fyra veckor.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser