Annons

Hantverksjobb – ny lärlingsutbildning

Från och med den 3 september kommer det att finnas kortare och längre lärlingsutbildningar för unga arbetslösa i Landskrona. Det är Hantverksjobb Skåne Nordväst som då startar en ny lärlingsutbildning för arbetslösa ungdomar i nordvästra Skåne.

Utbildningarna är ett samarbete mellan fem kommuner, Landskrona, Bjuv, Helsingborg, Höganäs och Ängelholm. Under utbildningen får ungdomarna lära sig grunderna i ett yrke hos en företagare.

Förr i tiden var lärlingssystemet den självklara vägen till ett yrke. Nu bygger kommunerna vidare på den traditionen genom att skapa en ny form för lärande. Genom samarbetet mellan kommunerna erbjuds arbetslösa 16-29 åringar en möjlighet till praktiska kunskaper, färdigheter och kontakter inom ett hantverksyrke som kan leda till arbete.
Utbildningen sker till största delen på ett företag. Varje lärling får en personlig utbildningsplan och en handledare som stöttar under hela utbildningstiden.
– Vi har ingen hantverksutbildning i Landskrona. Detta breddar ytterligare förutsättningarna till intressant utbildning som ger jobb. För Landskrona stad är utbildning och jobb prioriterade områden, påpekar Tomas Johansson chef för utbildningsförvaltningen.

Annons
 

Under de två år projektet, som drivs med stöd av Europeiska socialfonden, pågår kommer det att finnas lärlingsutbildningar på 6 månader samt på 1 eller 2 år. De längre utbildningarna är en del av Vuxenlärling som redan finns inom Skåne Nordvästsamarbetet.
– Detta kommer att vara en viktig del i vårt arbete för minskad arbetslöshet i staden. Projektet visar på det viktiga utbildningssamarbetet i Skåne Nordväst, säger Tomas Johansson.

Totalt finns det plats för cirka 155 lärlingar under två år. Hantverksjobb har även platser inom den ordinarie, tvååriga vuxenlärlingsutbildningen som kommunerna i Skåne Nordväst redan samarbetar om.

Utbildningarna bedrivs i de kommuner som ingår i samarbetet och är öppna för unga arbetslösa. Deltagarna väljs ut av handläggare på Arbetsförmedlingen eller kommunen.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser