Annons

Framtidens lärare tar avstamp i Landskrona

Vi noterar att utbildningsförvaltningen i Landskrona blir en av sex medarrangörer när det internationella konsult- och analysföretaget Kairos Future startar en studie kring Framtidens lärare 2031.

Som medarrangör kommer skolan i Landskrona bland annat få medverka i den slutliga projektutformning, delta i forskarseminarier och även få en egen studie av sin organisation.
–  Med studien skapar vi i Landskrona en bra beredskap inför framtiden inom lärarkåren. Det ger oss möjlighet till jämförelser mellan lärare och skolor. Totalt sett stärker detta oss i rekrytering av lärare och vilka kompetenshöjande åtgärder som krävs i framtiden, säger Tomas Johansson, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i en kommentar,.
  
Fakta:
Den kommande studien kring Framtidens lärare 2031 har syftet att undersöka den framtida lärarrollen utifrån de krav som morgondagens samhälle ställer på lärarna. Exempel på frågeställningar: Hur kommer ledarskapet i klassrummet att utformas? Hur kan olika lärarkarriärer komma att utformas? Vilken betydelse har läraren för samhällets framtida kompetensbehov?

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser