Turnerande grupper kan få repa i stan

Kulturnämnden har gett förvaltningsledningen i uppdrag att projektera för att ett resurscentrum för arrangörer och producenter kan komma till stånd i Landskrona. Nämnden menar att Landskrona har goda förutsättningar att bli ett centrum för turnerande grupper som behöver tillgång till bra repetitionsmöjligheter och teknisk stöd för sina produktioner. Anledningen att frågan tas upp är att Kultur Skåne i samverkan med Riksteatern planerar att skapa ett resurscentrum inom området och nämnden anser att Landskrona ska anmäla sitt intresse att stå värd för detta. Vinsten för Landskronas del skulle bli att få tillgång till visningar av bra teater genom att grupperna förlägger några av sina föreställningar till teatern.

Till arkivet