Siffrorna på väg åt rätt håll för en tryggare boendemiljö

BoStaden är en samarbetsorganisation för Landskronas fastighetsbolag med syftet att öka kvaliteten och tryggheten i boendet, och tillsammans står man för ungefär 6000 av stadens lägenheter. Tillsammans med Landskrona stad genomförde man för två år sedan en omfattande kartläggning av brottslighet och upplevd otrygghet i centrum. Utifrån denna har man arbetat brottsförebyggande och med trygghetsskapande åtgärder, ett arbete som nu har gett resultat.
– Hus och parkeringsplatser har blivit trygghetscertifierade och de nya siffrorna visar att vi efter två år kan se tydliga resultat av allt arbete som lagts ner, säger Per Lindström, ordförande i BoStaden.
– Utsattheten för brott bland de boende har minskat med hela 27 procent och den upplevda tryggheten ökar. Dessutom är det naturligtvis positivt att polisen blivit mer synlig i Landskrona, säger han.

Enligt kartläggningen har antalet personer som uppger att de ibland känner sig oroliga för att vistas på platser som vid Kasernplan, Stadsparken, Rådhustorget och Teaterparken minskat kraftigt. Däremot upplevs området kring Dammhagskolan som otryggare än i den förra undersökningen, och är därmed den, vad gäller upplevelse, otryggaste platsen i Landskrona.
Men i verkligheten är det inte många brott som begås där, säger Ulf Malm, konsulten bakom kartläggningarna, som fortfarande pekar ut Rådhustorget som en plats där det sker en stor andel brott. Arbetet fortsätter och resultatet av undersökningen ska nu gås igenom med polisen och Brottsförebyggande Rådet.

Till arkivet