Delade meningar om Axeltoftas framtid

Koloniägarna på Axeltofta är djupt splittrade om koloniområdets framtid. Det visar resultatet av den enkät som kommunen låtit genomföra angående planerna på att omvandla området till ett permanentboende.
Av de 169 som svarat röstade 87 för en omvandling medan 82 sa nej.
– Jag kommer att redovisa resultatet för politikerna sedan blir det deras sak att ta ställning till hur man skall gå vidare, förklarar mark- och exploateringschef Anders Folkar.

När frågan först aktualiserades hösten 2006 så röstade 125 kolonister ja och endast tio nej, men sedan dess har nya uppgifter tillkommit som gjort kolonisterna mera tveksamma.
Bland annat handlar det om priset för friköp av tomterna som nu är satt till runt 300 000 kronor för att klara den kostnad på runt 30 miljoner kronor som krävs för att området skall klara kraven på åretruntboende.
Dessutom måste flera av stugorna byggas om så att de klarar kraven för permanent boende.
– Det är krav som man inte kan göra avkall på eftersom kommunen är ansvarig för de bygglov som beviljas, poängterar Anders Folkar.

När Anders Folkar tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg i förra veckan träffade kolonisterna på ett informationsmöte var besvikelsen och kritiken mot kommunen också hård.
– Nu är risken stor att kolonister som annars trivs bra tillsammans ställs mot varandra och det skapa bara osämja i området, suckade en av mötesdeltagarna som menade att kommunen skulle hålla händerna borta.
– Det har ju fungerat bra tidigare, varför då ställa till med en massa problem i onödan.

Tanken på att omvandla Axeltofta till ett åretruntboende väcktes strax före valet 2006 och en bidragande orsak var de många åretruntboende som finns i området.
– Enligt de uppgifter jag fått lär det finnas mellan 75 och hundra stugor med åretruntboende, berättar Anders Folkar.

Om politikerna nu väljer att inte gå vidare med omvandlingen kommer koloniägarna att erbjudas ett nytt kontrakt som förbjuder åretruntboende och de som inte följer detta kommer att sägas upp.
– Det är de regler som gäller, men frågan om framtiden för Axeltofta ligger nu på politikernas bord, avslutar Anders Fiolkar.

Till arkivet