Omvandlingen av Axeltofta dröjer

En eventuell omvandling av Axeltofta koloniområde till permanentboende dröjer. Närmast skjuts svarstiden på enkätundersökning i vilkens kolonisterna skall ta ställning till det senaste förslaget på framtiden.

Svaren skulle varit lämnade redan i december, men svarstiden är nu framflyttad till den siste april.
– Det beror på att många som äger stugorna är utomlands vintertid och därför inte kan besvara enkäten, förklarar mark- och exploateringschef Anders Folkar och tillägger att ett nytt informationsmöte är planerat i god tid för den siste april.
– Detta för att alla synpunkter skall bli belysta innan beslut fattas i frågan. Totalt handlar det om 176 kolonitomter som kan omvandlas till villatomter.

Till arkivet