EU-pengar till kompetensutveckling

ESF-rådet har beviljat Invest in Landskrona 496 300 kr till en förstudie inför projekt KILA, Kompetensutveckling i Landskrona, ett projekt inom ramen för Europeiska Socialfondens Programområde 1, kompetensutveckling. Sammanlagt kommer anställda från ett trettiotal små och mellanstora företag i kommunen att delta i detta projekt.

Projektet kommer att genomföras i två steg. Det första steget, som nu inleds, handlar om att göra en analys av kompetensbehovet hos de anställda i de olika deltagande företagen. Detta arbete kommer att göras under våren. Resultatet kommer att ligga till grund för en kommande ansökan till Europeiska Socialfonden om medel för att genomföra kompetensutvecklingsinsatser under 2010.

Till arkivet