Öresunds intrång hotar Axeltofta

Inte nog med att det blir svårare att låna pengar, nu slår även den pågående höjningen av havsnivån mot planerna att omvandla kolonierna i Axeltofta till vanliga villor.

– Utredningar som vi gjort visar att området måste skyddas mot översvängningar genom invallning och det kommer att göra det dyrare för dem som vill friköpa sina tomter, förklarar plan- och byggchef, Anders Folkar som filar på de sista detaljerna i den enkät som skall skickas ut till de 176 koloniägarna för att undersöka intresset kring friköpning av tomterna.
– Huvudlinjerna är klara, men enkäten skall först förankras politiskt och jag hoppas att den kan skickas ut inom de närmaste veckorna.

Permanentboende?
Frågan om Axeltoftas framtid blev aktuell när nya arrendekontrakt skulle skrivas. Eftersom en hel del stugägarna bor i sina stugor året runt så genomfördes en omröstning kring intresset om friköpning av tomterna.
En klar majoritet av kolonisterna röstade då för permanentboende och fick också politiskt stöd för detta under valrörelsen från huvudsakligen folkpartiet, moderaterna och sverigedemokraterna. Socialdemokraterna accepterade också att undersöka förutsättningarna för ett permanentboende.
– Vi är öppna för att undersöka möjligheterna, men ser också att det finns problem, påpekade därvarande kommunalrådet Niklas Karlsson, s, och en utredning om förutsättningarna för friköp genomfördes.

Men när det framkom att tomtpriset skulle hamna runt 300 000 kronor svalnade intresset från stugägarna och därför har kommunen på nytt beslutat att undersöka intresset för friköp.
– Och skall vi gå vidare krävs att en klar majoritet, betonar Anders Folkar och tillägger att det annars inte kommer att vara ekonomiskt genomförbart.

Boende i Axeltofta, valfråga 2010?
Eftersom det är förbjudet att bo året runt i kolonistugorna avvaktar kommunen med att teckna nya avtal för Axeltofta. Det kan bli aktuellt först när enkätsvaren om friköp föreligger.
– Enligt uppgifter jag fått skulle det finnas runt 100 koloniägare som bor i stugorna året runt och i det fall det inte blir någon omvandling till permanent boende så måste detta upphöra innan nya arrendekontrakt kan tecknas, påpekar Anders Folkar och ser framför sig vilka problem detta kommer att medföra.
– Det är många människor som berörs som måste hitta nya bostäder, påpekar han och fortsätter processen att dra ut på tiden så kan Axeltofta bli en välfråga också till nästa val, 2010.

Till arkivet