Vapenvila i 30-åriga golfkriget

Miljödomstolen går på golfbanans linje i den senaste domen i den segdragna tvisten mellan Vens golfbana och grannen, Céleste Fahlström. Efter att fått stöd av såväl miljönämnden i Landskrona som länsstyrelsen upphäver nu miljödomstolen dessa beslut och ger golfklubben rätt i sitt överklagande.
– Det känns verkligen skönt och jag hoppas att vi äntligen kan sätta punkt för den här långa konflikten som inte gynnar någon part, säger en glad Ulf Öhrvik, sekreterare i S:t Ibbs golfklubb medan Céleste Fahlström av förklarliga skäl inte är lika glad.
– Nej, jag förstår inte på vilket underlag miljödomstolen dragit sina slutsatser, men tydligen skall jag sitta här som en livstidsfånge bakom höga nät och frukta för golfbollar som kommer farande in i min trädgård, suckar Céleste Fahlström som ännu inte bestämt om hon skall överklaga och begära prövningstillstånd i Miljööverdomstolen.
– Nej, just nu tänker jag och försöker analysera domen.

Tvisten mellan golfklubben och Céleste Fahlström går många år tillbaka i tiden, redan efter anläggandet av banan 1974 fick Céleste Fahlströms far, som för övrigt sålde marken som banan byggdes på, sätta upp de första näten för att hålla golfbollarna på avstånd.
– Jag förstår inte hur man kunde bygga en bana på det sättet, med mitt hus mitt i skottlinjen, suckar hon och lovar samtidigt att fortsätta kampen mot vilsekomna golfbollar även om domen den här gången inte gick hennes väg.
– Vad skall jag göra, ingen vill väl ha golfbollar farande in på sin tomt.

Den sista, eller rättare kanske den senaste, konflikten handlade bland annat om att flytta en utslagsplats, förse en annan med en bur som fångar upp felslagna bollar, plocka bort delar av nätet som omger Céleste Fahlströms konstnärsgård, Marielund.

Hos miljönämnden i Landskrona vann Céleste Fahlström gehör och senare också hos länsstyrelsen, men miljödomstolen, som tidigare inspekterat på plats, skriver i domen att skyddsnätet som fanns utmed tomtgränsen var en förutsättning för att utslagsplatsen för hål ett skulle få användas.

Vidare heter det att man inte kan besluta om nätet skall tas bort och därför upphävs miljönämndens beslut på den punkten och någon bur på utslaget för hål ett är inte heller aktuell.
– Här har domstolen lyssnat på våra argument, det skulle vara förenat med fara att slå ut i en bur, bollarna kan studsa tillbaka och skada spelaren, poängterar Ulf Öhrvik som nu hoppas att den drygt 30 år långa tvisten skall vara över.
– Jag kan inte tänka mig att Miljööverdomstolen beviljar prövningstillstånd.

Återstår att se om sista ordet är sagt, oddsen på att så inte är fallet lär dock inte bli särskilt höga.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

 

UPP

Till arkivet