Annons

Genom att effektivisera energianvändningen i kommunala byggnader räknar kommunen med att spara drygt 75 miljoner kronor på 15 år.
Men smakar det så kostar det, investeringskostanden för kommunen ligger på drygt 50 miljoner kronor och i går undertecknades kontraktet med Siemens som huvudentreprenör.
– Det här är en av de mest lönsamma investeringar jag varit med om att underteckna och förutom att vi bidrar till en bättre miljö så spar vi också pengar åt kommuninvånarna, sa en entusiastisk Torkild Strandberg, (fp) när han presenterade projektet.

Satsningen innebär att flera av kommunens byggnader kommer att minska användningen av både el, värmeenergi och vatten. Dessutom kommer miljöbelastningen minskas genom att utsläppen av koldioxid från de aktuella byggnaderna minskas med hela 38 procent.
– För bara några år sedan var marknaden trög för den här typen av projekt, men nu har proppen gått ur och vi som arbetar med de här frågorna har hur mycket som helst att göra, förklarade Daniel Svensson från konsultfirman WSP som varit kommunen behjälplig vid upphandlingen.

Annons
 

Som underlag för det arbete som nu skall utföras ligger en genomgång av samtliga fastigheter utifrån ett energieffektiviseringsperspektiv som Simens låtit göra.
– Praktiskt innebär det att vi byter oljepannor till värmepumpar, installerar pelletspannor och att uppvärmning med olja och el ersätts mot fjärrvärme, förklarade Anders Gunnarsson och bland byggnaderna som skall energieffektiviseras märks flera skolor, men även Konsthallen, Stadshuset, Vallgården, museet, Strandpaviljongen och Idrottshallen, för att nämna några. Totalt handlar det om ett 50-tal byggnader.

Dessutom kommer personalen att utbildas på hur man sköter de nya anläggningarna och det handlar om ett omfattande utbildningsprogram, berättade Per-Olof Karlsson på servicekontoret och de planerade åtgärderna innebär att utsläppen av koldioxid minskas med 1 345 ton, besparingarna på vattensidan uppgår till 512 kubikmeter, vilket motsvarar 2 000 badkar. Vidare innebär besparingarna på el och värmeförbrukningen en minskning av energiåtgången som motsvarar uppvärmningen av närmare 900 villor.

– Det är oerhörda besparingar det handlar om och för kommunens del innebär det samtidigt ett ökat miljöansvar. Det kommer nya EU-direktiv på det här området och genom de här åtgärderna går Landskrona i spetsen för utvecklingen, avslutade Torkild Strandberg och avtalet med Simens löper över 15 år och innebär att företaget lämnar en besparingsgaranti och ombyggnadsarbetet påbörjas omgående.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser