Åretruntboende eller inte i Axeltofta?

För att snabba på en eventuell omvandling av Axeltofta koloniområde till planlagd villabebyggelse tar kommunen nu in konsulthjälp.
– Redan den här veckan räknar jag med att få en första dragning kring hur vi kan gå vidare med planerna, förklarar planeringschef Anders Folkar som motiverar inköpet av konsulttjänsten med ärendets betydelse.
– Det finns en tydlig politisk vilja att bringa klarhet i möjligheterna för en omvandling av koloniområdet till mindre villabebyggelse och därför väljer vi den här vägen, betonar han och ser tre problemområden som konsulten först måste ge ett svar på innan man beslutar om det skall bli någon fortsättning.
– Det handlar om vattennivån i området och risken för höjt grundvatten. Här krävs en ordentlig analys, betonar Anders Folkar och vill sedan ha en bullermätning eftersom koloniområdet ligger nära motorvägen.
– Visserligen har vi redan lagt en bullervall utmed området, men det är oklart om det räcker. Här krävs ytterligare undersökningar.

Den avslutande frågeställningen handlar om storleken på husen och tillhörande tomt, samt möjligheterna att lösa vatten- och avloppsfrågan.
– Områdets sanitära nivå måste höjas om man skall möjliggöra åretruntboende, poängterar Anders Folkar som redan den här veckan hoppas ha en tidsplan klar för planarbetets fortsättning.

Bakgrunden till planerna för åretruntboende är det faktum att många redan bor i sina kolonier i Axeltofta och inför undertecknandet av nya kontrakt, som förbjuder boende i kolonier året runt, undersöktes hur många som villa köpa loss tomterna och bygga mindre villor.

Det visade sig att en stor majoritet av de boende var positiva till förslaget och detta backades sedan också upp av lokala politiker som lovade se över detaljplanen för att möjliggöra byggandet av bostäder på området.
Nu är vi inne i en mer konkret fas och första skall vi få klarhet i om det är möjligt att detaljplanebelägga området innan vi kan gå vidare, understryker Anders Folkar och byggnadsnämndens ordförande Gerd Broberg, (fp) hoppas att någon form av besked skall vara framme före årsskiftet.
– Det är viktigt att vi nu får klart för oss vilka förutsättningarna är så att vi vet vad som gäller, påpekar hon och väntar gör också kolonisterna i området som under processens gång har tillfälliga kontrakt på sina stugor.

Skulle det visa sig att koloniområdet inte går att omvandla till villaområde, ja då kommer de kolonister som i dag bor i sina stugor att tvingas flytta när nya arrendekontrakt skall skrivas.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Till arkivet