Koloniboende fortsatt omtvistat

Regeringsrätten skall pröva om Arbets- och socialnämnden gjorde rätt när man vägrade bistånd åt en kvinna som bosatt sig i en kolonistuga.
Det var 2004 i anslutning till en skilsmässa som kvinnan vände sig till de sociala myndigheterna för att få ekonomisk hjälp med bland annat hyran.
Nämnden avslog begäran och hänvisade till att det vid tillfället fanns 119 lediga lägenheter som kvinnan kunde söka och meddelade samtidigt att man inte godkände boendeformen. Kvinnan förklarade att hon sökt minst hundra lägenheter men fått nobben av hyresvärdarna på grund av en för låg inkomst.
Kvinnan överklagade till länsrätten som gav henne rätt och anmodade socialnämnden att betala ut ekonomiskt bistånd till hyra och elkostnader för koloniboendet. Med hänvisning till att det inte är tillåtet att bo året runt i en kolonistuga samt att tillgången på lägenheter var god i kommunen så överklagade socialnämnden till kammarrätten som konstaterade att kvinnans val av boende inte uppfyller kraven på skälig levnadsnivå.
Kammarrätten hänvisar också till förbudet att bo året runt i en koloni och avslog i augusti 2005 kvinnans överklagande som nu alltså skall prövas i Regeringsrätten.
Huruvida kvinnan fortfarande bor kvar i kolonistugan är oklart, men klart är att man ännu inte från kommunens sida fått bukt med åretruntboende.
– Inte helt, men vi ser ljuset i tunneln, förklarar Bo Sandgren som 2005 tillträdde tjänsten som koloniförvaltare och som under den tiden varit med om att avhysa koloniägare som inte skött sina åtagande.
– I dag förlorar sju kolonister sina kontrakt och i fjor var det 13 som blev av med arrendet, förklarar han och tillägger att man ute i Kopparhögarna dessutom plockat bort ett tiotal kolonier som var misskötta.
– Men fortfarande bor ett tiotal personer i området, men vi kommer att fortsätta den juridiska processen för att få bort åretruntboende.

Juridikens kvarnar mal långsamt och fortfarande finns det en handfull kolonister som kämpar för att få bo kvar året runt i sina kolonier.
– Vi har för avsikt att träffa dem och försöka nå en uppgörelse utan att behöva går till arrendenämnden för ett avgörande, förklarar planeringschef Anders Folkar.

Störst problem med boende året runt finns i Axeltofta, men här arbetar kommunen med en annan lösning som innebär att området detaljplaneras för mindre villabebyggelse.
– Frågan ligger nu hos kommunledningen och här handlar det om att påbörja planarbetet som kan ge koloniägarna rätt att köpa tomten och bygga egna, mindre hus, förklarar Anders Folkar och innan dess kommer inga nya kolonikontrakt att tecknas.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Till arkivet