Konferens om barnkonvention på teatern

På onsdag ska det hållas en konferens om barnkonventionen vid Lanskrona teater. Under konferensen kommer barnombudsmannen Lena Nyberg och Per-Uno Frank från ungdomsstyrelsen att närvara. De tänker ta upp på hur man kan påverka barn och ungdomar på ett bättre sätt. Tanken är att man ska ge dem en möjlighet till att kunna påverka samhällsutvecklingen och ta bättre hänsyn till deras åsikter och behov. Lena Nyberg ska försöka ge en bild av vad barnperspektiv
innebär och Per-Uno Frank kommer att förklara vikten av inflytande. Konferensen som pågår mellan klockan 13.00 – 16.45 är en del av arbetet kring implementeringen av barnkonventionen i Landskrona kommun.

Av: Sabina Gustavsson, praktikant
© Landskrona Direkt

UPP

 

Till arkivet