Kolonier i Axeltofta blir småhus?

I 21 år har Gunilla och Lars Gustavsson haft sin koloni i Axeltofta, i 16 av dessa har man bott där året runt och nu hoppas man kunna köpa loss tomten från kommunen.
– Det skulle vara skönt, då kunde man koppla av och slippa bekymra sig om vad kommunen tycker, förklarar Gunilla Gustavsson som inte kan tänka sig bo i stan igen.
– Absolut inte, här är så fritt och skulle vi tvingas flytta så kan jag tänka mig att bo i en husvagn, säger hon med ett leende och förklarar att maken Lars, som är handikappad och för dagen inne på dialys, delar hennes uppfattning.
– För trots att det är besvärligt så klarar vi oss själv här ute och det vill vi fortsätta med.

Kommunen har under senare år haft problem med ett ökat åretruntboende i kolonierna och har därför stramat upp arrendekontrakten som klart förbjuder boende året runt. Nu skall kontrakten för de 176 kolonierna i Axeltofta omförhandlas och i området finns drygt 80 åretruntboende.
Mot den bakgrunden har kommunen öppnat för att de boende köper loss sina tomter och att en detaljplan för småhusändamål upprättas.
Ett villkor för att gå vidare med processen var att kolonisterna gav sitt medgivande och vid en omröstning röstade hela 125 för att köpa loss tomterna. Nu utreder kommunen vad det hela kan komma att kosta.
– Vi har hört en siffra på 200 000 kronor och det är väl möjligt, menar Gunilla Gustavsson medan kommunens planeringschef Anders Folkar inte utesluter att prislappen kan bli större.
– Just nu tittar en konsult på prisfrågan och jag skulle tro att den kan hamna mellan 200 000 och 300 000 kronor för tomter på knappt 400 kvadratmeter, förklarar han och hoppas att ha ett underlag klart inom en snar framtid.

Genomförs planändringen kommer Axeltofta att få kommunalt avlopp, asfalterade vägar och gatubelysning. Tomtägarna skall få rätt att bygga hus med 70 kvadratmeter i 1,5-plan samt en sidobyggnad på 30 kvadratmeter. Kostnaderna för kommunen är beräknad till 24 miljoner kronor och intäkterna från försäljningen av tomterna skall täcka utgifterna.
Nu är det en sak att uttrycka en önskan att få köpa loss tomterna, en helt annan att verkligen genomföra köpet när affären skall göras.
– När de ekonomiska kalkylerna är klara kommer vi att träffa koloniägarna och diskutera formerna för ett köp, men än återstår en del arbete innan vi är där, förklarar Anders Folkar och de koloniägare som inte vill köpa sina tomter kan erbjudas andra platser, exempelvis i Kopparhögarna där kommunen har en del lediga kolonitomter.
– Men utgångspunkten är att de allra flesta skall köpa sina tomter, annars håller inte de ekonomiska kalkylerna, avslutar Anders Folkar.

Av: Redaktionen
© Landskrona Direkt

UPP

 

Till arkivet