Annons

Karlsson vill ta krafttag mot svarttaxi

Anders Karlsson, riksdagsledamot (s) från Landskrona, välkomnar de förslag som utredningen om ekonomisk brottslighet inom taxinäringen nu lämnat över. Han har själv drivit frågan i Sveriges riksdag under en längre tid.
Det är en bra utredning, säger Anders Karlsson.
– Förslagen ligger i linje med de motioner jag skrivit i riksdagen. Nu tas det äntligen ett ordentligt grepp kring de problem som finns inom taxibranschen, det är inte en dag för tidigt.

Enligt Karlsson får taxichaufförerna utstå mycket
– Ända sedan branschen avreglerades i början på 1990-talet har vi sett ökade problem. Det finns en omfattande ekonomisk brottslighet och många chaufförer lever i en vardag präglad av hot, våld och dålig arbetsmiljö. Det är positivt att något nu görs för att ta itu med problemen.

Annons
 

Anders Karlsson menar att om branschen ska kunna överleva så behövs det en sund konkurrens och åtgärder mot den utbredda svarttaximarknaden. Cirka 4 miljarder kronor av omsättningen, 20-25 procent, undanhålls beskattning varje år.
I södra Sverige är problemen med svarttaxiverksamhet och annan brottslighet närmast akuta. Kommuner som Malmö, Helsingborg och Landskrona är särskilt hårt drabbade, avslutar Anders Karlsson.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser