Annons

Trådbussarna allt mer accepterade

Efter att ha varit i trafik i ett drygt år börjar Landskronaborna acceptera trådbussarna som ett naturligt inslag i stadsbilden.
– I en miljöenkät som vi gjort framgår att trådbussarna nu är accepterade av omkring 50 procent av Landskronaborna och det är en siffra som jag tippar kommer att öka över tid, förklarar miljöchef Högni Hansson och tillägger att enkäten endast gått ut till bosatta i Landskrona.
– Skulle vi fråga alla pendlare som dagligen åker med busarna så skulle
stödet för trådbussarna vara betydligt större.

Högni Hansson menar att satsningen på trådbussarna är bra och att det är ett initiativ som placerar Landskrona på kartan vad gäller aktivt miljöarbete.
– Det är helt enkelt en fullträff som har alla fördelar, bättre miljö och
dessutom skapas en positiv bild av Landskrona.

Annons
 

Efter diverse inkörningsproblem går nu de tre trådbussarna nästan som tåget, om uttrycket tillåts. Den senaste kvartalsmätningen visar en nyttjandegrad som är i det närmaste hundraprocentig.
– Vi hade en del barnsjukdomar i början, men det har vi rättat till och nu noterar vi en mycket god tillgänglighet, bussarna har fungerat helt perfekt den senaste mätningen, berättar gatu- och parkchef Claes-Göran Jagenroth.

Ett problem som visade sig vintertid var nedisning av ledningarna som gjorde att strömmen inte gick fram. Nu har man justerat detta och dessutom kommer man vid frost att rensa ledningarna med hjälp av ett avisningsfordon.
– Förhoppningsvis har vi fått ordning på det problemet, men det vet vi inte förrän det blir is igen.

Trådbussarna går också mycket flitigt i trafik, mer än någon annan busslinje. Var tionde minut trafikerar en trådbuss sträckan mellan stationen och centrum. Satsningen på trådbussen innebär att utsläppen av såväl koldioxid som partiklar minskat betydligt på sträckan.
Vad gäller koldioxid räknar man med en minskning med omkring 220 ton per år.
– Vad gäller partiklarna så måste det mätas över en längre tid, men som jag bedömer det kommer partikelutsläppet att minska kraftigt, förklarar Högni Hansson och betonar att just utsläpp av partiklar som skadar lungorna tar död på fler människor i Stockholm än vad trafikolyckor gör.
– För forskarna är det här känt, men kunskapen bland allmänheten är inte lika stor. Åtminstone inte än.

Även kommunalrådet Niklas Karlsson är nöjd med resultatet och han kan mycket väl tänka sig att Landskrona jobbar vidare med miljöprofilen genom att satsa på gasdrivna bussar på andra linjer.
– Vi fick mycket stryk för satsningen på trådbussarna, men jag är övertygad om att satsningen kommer att visa sig vara riktig sett över ett längre tidsperspektiv. I budgetarbetet kommer vi att titta också på andra miljövänliga alternativ när det gäller busstrafiken i Landskrona. Målet är att ge varje linje en miljöprofil, avslutar Niklas Karlsson.

Fakta
Naturvårdverket har beviljat Landskrona ett slutligt bidrag på 33,9 miljoner kronor till sitt lokala investeringsprogram. Åtgärderna har haft en bred inriktning mot såväl kretsloppsåtgärder, naturvård, marksanering, miljöanpassade transporter som energibesparing.
Den totala miljöinvesteringen i kommunen har uppgått till drygt 73 miljoner kronor.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser