Inga kolonister vräks i sommar

Det blir en sommar kryddad med juridiska spetsfundigheter för de kolonister som valt att mantalsskiva sig i stugan i Kopparhögarna. Från kommunens sida går arbetet, om än långsamt, vidare med planerade vräkningar. Vidare planeras anställning av en ”koloniföreståndare” vars uppgift blir att se till att ingångna avtal följs.
– Vi måste en gång för alla försöka bringa reda i den röra som uppstått och här kommer en koloniföreståndare in i bilden, förklarar planeringschef Anders Folkar som i ett brev föreslagit de 30-talet koloniinnehavare som berörs att det utslag som arrendenämnden kommer fram till också skall gälla som en skiljedom.
– Några har svarat positivt, andra har inte svarat alls och i de fallen går vi nu vidare med att undersöka hur en avhysning kan ske, menar Anders Folkar som dock inte tror att någon koloniinnehavare kommer att bli vräkt under sommarmånaderna.
– Nej, det är inte realistiskt. Bakgrunden till tvistigheterna är att ett antal koloniägare valt att bosätta sig i stugan permanent, något som arrendeavtalet inte tillåter.

Nu har några av dessa tagit juridisk hjälp av advokat Lars Delmar som uppmanar de som fått brev från kommunen om skiljedom att inte svara.
– Eftersom det ännu inte kommit något utslag från länsrätten avseende om kommunen hanterat frågan rätt eller inte så finns det ingen anledning att gå händelserna i förväg. Och de som skriver på beslut om att acceptera en skiljedom avsäger sig möjligheten att överklaga, påpekar Lars Delmar.

Från kommunens sida har man gjort klart att åretruntboende inte kommer att accepteras, den juridiska process som nu pågår kommer knappast att stoppa detta, endast förlänga processen.
– Det är kommunens mark och därmed har kommunen också rätt att säga upp avtalen, vad det nu handlar om är hitta rätt väg. De som nu överklagar kommer bara att få lite mer tid på sig, men att hindra kommunen från att säga upp kolonister som inte följer ingångna avtal går inte, menar Anders Folkar.

I förlängningen hotas också hela kolonitanken eftersom det finns möjlighet för kommunen att exempelvis planlägga marken för bostadsändamål om åretruntboendet skulle öka. Något som dock inte är aktuellt för ögonblicket i kolonistaden Landskrona med ungefär 1 500 kolonilotter.
De som nu inte svarat på kommunens brev kommer att delges besked om uppsägning, frågan är bara hur lång uppsägningstiden kommer att bli. Det blir en fråga för arrendenämnden att avgöra.

I framtiden kommer kommunen också att vara mer uppmärksam på personer som väljer att bo året runt i sina kolonistugor.
– Det kan förekomma att man skriver sig hos en kompis, men det finns metoder att kontrollera även detta, menar Anders Folkar som nu hoppas att man en gång för alla skall hitta en lösning på problemet.

Fakta
I Sverige anlades de första koloniområdena i Malmö och Landskrona runt 1895. Idag finns sex koloniområde i kommunen, äldst är Citadellområdet med 122 kolonier. Gråen med 55 kolonier, Larvi med 324 kolonier, S:t Olovs vång med 163 kolonier, Kopparhögarna med 560 kolonier och Axeltofta med 176 kolonier.

© Landskrona Direkt

UPP

 

Till arkivet