Turbulens i arbets- och socialnämnden

Ungdomlig entusiasm i form av Lisa Flinth, 23 år, konfronteras med politikens vardag när asn, arbets- och socialnämnden, sammanträder.
– Ingen har kunnat undgå debatten om kravet på fler poliser till stan, men i asn vill man inte diskutera frågan. Jag förstår inte hur man kan visa så lite intresse för en allvarlig fråga som den här när man sitter i en politisk nämnd, suckar Lisa Flinth, folkpartistisk 2:e vice ordförande i nämnden och pekar ut socialdemokraterna som de minst diskussionsbenägna.
– Oavsett vilka problem vi lyfter fram så möts jag bara av passivitet, suckar hon medan nämndens ordförande Bengt Johansson, s, tillbakavisar kritiken.
– Vi vill få en chans att förbereda oss och är absolut inte rädda för att ta debatten med oppositionen. Men det är inte Lisa Flinth som avgör villkoren för debatten.

Inför det senaste mötet med asn presenterade Lisa Flinth fyra förslag med anledning av den sociala situationen i kommunen.
– De förslag jag la fram anser vi vara viktiga att diskutera och det handlade om stöd till unga brottsoffer, utökad nattvandring, föräldrautbildning och en undersökning om förhållanden på ungdomsgården Nova. Men majoriteten satt bara tyst och skickade förslagen vidare till nästa sammanträde. Jag förstår inte varför man är så rädda för att ta debatten, det handlar trots allt om viktiga frågor som vi har ansvar för, frågar Lisa Flinth och Bengt Johansson blev henne inte svaret skyldigt.
– Vi får förslagen vid sittande bord och måste rimligtvis ha en chans att bereda frågorna ur olika aspekter, därför kommer vi att titta närmare på dem fram till nästa möte. För min egen del förstår jag inte varför förslagen måste läggas direkt på mötet så att vi inte hinner förbereda oss.

För Lisa Flinth känns formalia tung och byråkratisk, vad hon efterlyser är en engagerande debatt i den förvaltning som till stor del är verksam inom de sektorer som ligger bakom kraven på fler poliser.
– Det är så oerhört tråkigt när man inte ens vill diskutera frågorna utan bara sitter helt oengagerade på våra möten. Hur skall vi klara av att lösa de problem som finns på stan om vi inte ens orkar diskutera frågorna, frågar hon retoriskt och riktar samtidigt kritik mot förvaltningens tjänstemän för att, som hon uttrycker saken, mörka informationen.
– När jag efterlyser en redogörelse om verksamheten på ungdomsgården Nova så får jag inte hela bilden av tjänstemännen. Ingen berättar om de motsättningar som finns och att besökare blivit polisanmälda. Det tycker jag är dåligt och kräver en ärligare redovisning.

De fyra förslag som Lisa Flinth lagt fram gäller exempelvis föräldrautbildning för vuxna som kommer nyanlända till Landskrona. Här vill hon också att kommunen sätter press på föräldrar som exempelvis uppbär försörjningsstöd.
– Här pågår redan ett arbete och dessutom måste vi först undersöka vilka lagliga möjligheter det finns för att förverkliga förslagen innan vi kan fatta några beslut, understryker Bengt Johansson som menar att förslagen är för dåligt underbyggda.

När det gäller Nova så skriver Lisa Flinth att stämningen mellan ungdomarna hårdnat och att personalen misshandlats. Med anledning av detta vill hon att fördelningen av besökarna avseende kön och etniskt ursprung undersöks.
– För att integrationen skall fungera måste vi se vilka det är som besöker Nova, är någon grupp underrepresenterad så gynnar det knappast integrationen, menar Lisa Flinth medan Bengt Johansson ifrågasätter det lagliga i en sådan undersökning.
– Innan vi börjar föra statistik över besökarna måste vi kontrollera om det är i enlighet med lagen.

För att öka närvaron av vuxna i centrum vill Lisa Flinth förstärka nattvandringen genom att två vuxna alltid finns med.
– Här märker jag också nämndens passivitet. När vi pratar om nattvandringen så är alla så entusiastiska, men när det sedan gäller att ställa upp så är det inte alltid lika stort intresse, Det är ett annat exempel på den brist på engagemang som jag tyvärr tycker präglar socialdemokraterna.

En sak är säker, debattens vågor kommer att gå höga i asn vare sig majoritet en vill det eller ej, det kommer Lisa Flinth att se till.

Till arkivet