Ljus i tunneln för varvet

Det är inte bara dagarna som blir ljusare, nu skymtas också lite ljus i tunneln vad avser Landskronavarvets framtid. Bakom förhoppningen står det faktum att Pharmadule Emtunga och varvet för diskussioner om ytterligare beställningar på moduler.
– Det är riktigt att vi för samtal och i en positiv anda, men om det leder till en konkret order är för tidigt att säga, förklarar advokat Staffan Anderberg som också fått förlängt tidsfrist vad avser rekonstruktionen av Landskronavarvet.

Idag uppgår personalen på Landskronavarvet till 130 personer och man har jobb fram till mitten av mars med att färdigställa ordern på 113 moduler åt beställaren Pharmadule Emtunga.
– Alla har gjort ett jättejobb och beställarna är mycket nöjda, det är därför vi nu för samtal om ytterligare beställningar. De anställda har bevisat att det finns en stor yrkesskicklighet på varvet, betonar Staffan Anderberg. För bara några månader sedan var tongångarna betydligt dystrare, då ville Pharmadule Emtunga sätta varvet i konkurs av rädsla för att man inte skulle klara av beställningarna.
– Nu har vi bevisat att vi klarar jobbet och det känns mycket skönt.

De två pråmar för bostadsändamål som varvet byggt åt Pharmadule Emtunga AB färdigställs just nu i Kazakstan åt oljebolaget Agip-KCA.
– Jag har varit på plats och tittat på arbetet och där räknar vi med att bygget kommer att vara godkänt inom loppet av några dagar.

Landskronavarvet ägs av norska Fosens mekaniska som strax efter nyår fick klart med sitt ackord och nu kör vidare för att försöka få in nya beställningar på en tuff fartygsmarknad. Samtidigt jobbar Landskronavarvet vidare mot klockan med att försöka få in nya ordrar för att rädda jobben och företaget.
– Nu jobbar vi på två fronter och jag tycker det ser positivt ut. Om allt går planenligt kan jag föreslå ett ackord inom en inte allt för avlägsen framtid och sen är det min förhoppning att Landskronavarvet kan segla vidare på stabil grund, avslutar Staffan Anderberg som nyligen såg reparationsverksamheten på Varvsudden uppstå i ny regim. Varvsnäringen i Landskrona tycks ha fler liv än Liljas katt, känd på varvet när det begav sig.

Till arkivet