Annons

Öppet Dammhag räddas?

I maj förra året startade ett projekt på Dammhagsskolan i centrala Landskrona. Det gick ut på att man höll delar av byggnaden samt gymnastikhallen öppen under kvällstid för att låta stadens ungdomar aktivera sig i stället för att hänga på stan och ställa till eventuell oreda.
Projektet bekostades till viss del av EU-pengar som i och med årsskiftet skulle ta slut. Projektet skulle därmed läggas i malpåse då det saknades pengar.

Nu har dock kommunens partier kommit överens om att pengar ska skjutas till,
– Vi vill säkra verksamheten, de pengar BUN anslagit räcker inte långt. Vi vill skjuta till pengar från kommunstyrelsen och ASN så att verksamheten kan se ut som tidigare. Den är oerhört viktig och det tror jag vi är överens om över partigränserna, säger kommunalrådet Marita Larsson till HD/NST.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser