IT-satsning tar längre tid än beräknat

Marknaden har misslyckats med att skapa underlag för bredband åt alla, nu måste samhället öka sitt engagemang för att regeringens målsättning skall infrias.
Det säger Håkan Hyltmark, IT-ansvarig på Tekniska verken som ansvarar för utbyggnaden av fiber inom kommunen.
– Priset är helt enkelt för högt. Från början talade man om 200 kronor i månaden, priset idag ligger ofta en bit över 300 kronor och inom vissa kretsar talar man dessutom om en ytterligare höjning. När priset för att få tillgång till nätet ligger på de nivåerna så är det helt enkelt inte längre intressant för vanligt folk, konstaterar Håkan Hyltmark och hans teori styrks av det faktum att endast 585 av 3 800 hushåll i byarna runt tätorten tackade ja till Sydkrafts erbjudande om ADSL-uppkoppling för 355 kronor per månad.
– Priset har säkert haft en inverkan, tror Håkan Hyltmark som nu får gå vidare med Sydkrafts erbjudande till kommunen för ett politiskt ställningstagande.
För att kunna erbjuda Härslöv, Glumslöv, Asmundtorp, Häljarp, Saxtorp, Annelöv och Kvärlöv ADSL-uppkoppling för uppsatt pris krävdes att 1000 hushåll tecknade sig. Nu blev det endast 585, eller ca 16 procent, av hushållen i byarna som visade sig beredda att betala den avgift som Sydkraft Bredband satt på tjänsten.
Normalt är det Telia som erbjuder ADSL-uppkopplingar via telefonen, men för Telia är småbyar som de här inte intressanta rent affärsmässigt.
– Där ser vi en annan effekt av marknadstänkandet, det innebär att kostnaden för bredband i glesbygd blir oerhört dyrt för konsumenten och därför minskar intresset, betonar Håkan Hyltmark.
Vad gäller ADSL ut i byarna så skall kommunstyrelsens arbetsutskott ta ställning till ett förslag redan på måndag och förmodligen innebär det att kommunen får skjuta till pengar om Sydkraft Bredband skall gå vidare med sin satsning.
Även Landskronahems hyresgäster har drabbats av chockhöjningar, idag vill Bredbandsbolaget plocka ut en bit över 300 kronor i månaden för den som vill ha tillgång till snabb internetuppkoppling. Dessutom tvistar Landskronahem med Bredbandsbolaget om vilka villkor som gäller för de omkring 350 lägenheter som Landskronahem köpt i centrum. Den tvisten kan komma att avgöras inför rätta.
– Tyvärr har många av de förväntningar som sattes upp när IT-satsningen gjordes inte infriats. Flera av de tjänster som utlovades, exempelvis telefoni och TV, har inte förverkligats. Nu handlar det istället om att så snabbt som möjligt få tillbaka insatt kapital och då blir avgifterna därefter. Det här är ett stort problem som måste upp till diskussion, påpekar Håkan Hyltmark som förväntar sig att regeringen tar tag i frågan.
– Ambitionerna i IT-propositionen är bra, men det gäller också att skapa underlag för ett förverkligande. Nu ser vi att marknadskrafterna har misslyckats och då måste samhället fundera på ett större ansvar. I annat fall blir bredband åt alla bara en dröm och Sverige riskerar att halka efter utvecklingen som IT-land, varnar Håkan Hyltmark.
Vad gäller Landskrona så fortsätter arbetet planenligt, dock med ett undantag. Någon intressent som vill ta över den operativa delen, alltså sälja internetuppkopplingar, har man inte hittat.
– Luften gick helt ur marknaden förra hösten och nu är inte operatör intresserad av att ta över trafiken i våra nät. Långsiktigt har vi kvar ambitionen, men det kommer att dröja längre än vi trodde eftersom marknaden ser ut som den gör, poängterar Håkan Hyltmark och tillägger att LaNet kan erbjuda bredbandsuppkoppling för 290 kronor i månaden.
– Dessutom arbetar vi med differentierade prislistor som tar hänsyn till kundens behov. På sikt hoppas jag att alla hushåll i Landskrona skall ha tillgång till kommunens information gratis, men att man sedan får betala efter nyttjandegrad. Vi skall ha i minnet att staten redan sparat miljarder på att allt fler människor hämtar blanketter och deklarerar via nätet, så än har vi bara sett början på IT-revolutionen även om det för tillfället gått lite grus i maskineriet, avslutar Håkan Hyltmark.

UPP

Till arkivet