3G-telefoni till Landskrona utreds

Byggandet av antenner för den moderna så kallade 3G-telefonin har nu nått Landskrona. Ett tiotal ansökningar om bygglov ligger hos Stadsbyggnadskontoret och senare den här månaden skall parterna träffas för att reda ut förutsättningarna.
– Vi har fått en del synpunkter från privatpersoner som är el-överkänsliga och dessutom vill vi göra en samlad bedömning om antennernas placering innan vi fattar vårt beslut, förklarar byggnadslovchef Tommy Lundell som inbjudit Miljöförvaltningen, Tekniska nämnden och Räddningstjänsten till överläggningar tillsammans med 3G Infrastructure Services, 3GIS, som står bakom ansökningarna.

Förutom placeringar av antenner på befintliga byggnader som exempelvis Hotell Öresund, Boliden Bergsöe, med flera, så vill bolaget också bygga tre fristående antenner med men höjd på 20 till 30 meter i Asmundtorp, Häljarp och vid avfarten från motorvägen från Malmö.
Diskussionens vågor har gått höga vad avser 3G-telefoni och det har handlat om allt från försenad utbyggnad, dålig täckning och risk för ”eletromagnetiska smog” som en debattör kallar strålningen från de nya antennerna.
Teleoperatören Hi3G ville exempelvis bygga antenner för sitt 3G-nät på Övre Fontinskolans tak i Kungälv, planer som kommun stoppade.
– Med tanke på den ringa kunskap och den tveksamhet som finns kring riskerna för strålning från master och antenner för mobiltelefoner tycker jag det är märkligt att man överhuvudtaget kan tänka sig att bygga på ett skoltak, sa skolans biträdande rektor Matti Ulvelid i en kommentar.
Även hyresgästföreningen har engagerat sig och kräver ett stopp av utbyggnaden.
– Inte ens experterna vet hur strålningen från basstationsantenner för tredje generationens (3G) mobiltelefoni påverkar människors hälsa. Stoppa därför den pågående utbyggnaden av antenner på bostadshus eller i deras närhet, uppmanar Hyresgästföreningen.
– Vi trodde att riskerna skulle klarna efter hand. Men experterna tycker ännu olika. Många av våra medlemmar ber oss också agera. Därför tar vi det här initiativet nu, säger Elisabet Lönngren, vice ordförande i Hyresgästföreningarnas riksförbund till TT.

3G-telefoni innebär enkelt uttryckt att större mängder information kan överföras via mobiltelefonerna, men för att klara detta krävs tätare avstånd mellan de olika antennerna som förser telefonerna med signaler.
Bakom 3GIS produktion av antenner står tre av de fyra bolagen som fick licenser tilldelade av Post och Telestyrelsen, PTS, Vodafone, Orange och Hi3G medan det fjärde, tele 2, samarbetar med Telia om ett eget nät.
I och med ansökan om bygglov har alltså debatten om 3G-telefonin också nått Landskrona och säkert är sista ordet inte sagt vad avser placeringen av de nya antennerna.

UPP

Till arkivet