Höjda bud på attraktiva villatomter

Götenehus är berett att betala närmare 1,8 miljoner kronor mer än byggbolaget PNB för den attraktiva markenpå Norra Svaneholm, skriver NST/HD och därmed tillförs nytt debattbränsle inför beslutet i fullmäktige på måndag.
Det var efterNST/HD:s artiklar som Götenehus åter visade sitt intresse. Företaget ville redan för ett par år sedan köpa marken, men hörde aldrig av något från företrädare för Landskrona kommun. I stället förde kommunen enbart diskussioner med PNB, skriver NST/HD.
Kommunstyrelsen gordkände avtalet med PNB, som får betala knappt 2,3 miljoner kronor marken som ska delas upp i åtta tomter.
Kommunalrådet Lars Wallstén har sagt sig vara ovetande om att det fanns fler intressenter och kommunens planeringschef, Anders Folkar har enligt tidningsutgifter sagtat att han för sin del trodde att politikerna hade alla information.

I kommunstyrelsen fick avtalet stöd av samtliga partier utom vänstern som förordar tomträtt. Men när uppgifterna om att fler byggbolag varit intresserade av marken blivit kända har dock bland annat moderaterna, folkpartiet och framstegspartiet sagt att de vill återremittera ärendet. Också spi och miljöpartiet säger sig, enligt NST/HD, vara tveksamma till avtalet och i så fall kan det vara så att det inte längre finns en majoritet bakom beslutet att sälja till PNB.
På måndag skall fullmäktige fatta beslut och het debatt är att räkna med.

UPP

Till arkivet