Brist på miljöinspektörer

Tjugofyra av Skånes 33 kommuner har brist på miljöinspektörer och i Landskrona saknas fyra inspektörer.
– Politikerna måste prioritera vård, skola och omsorg och det blir mindre över till miljöarbetet, säger Landskronas miljöchef Högni Hansson till tidningen Metro Skåne
För att kunna nå upp till ambitionerna i de tillsynsplaner som gjorts krävs nära på 40 ytterligare miljöinspektörer. Det visar en genomgång gjord av tidningen Metro Skåne.
Endast nio miljöchefer uppger att de har tillräckligt med personal.

UPP

Till arkivet