Fogden, var god dröj

Det kan dröja ett år innan Försäkringskassans krav på Landskronabor går till kronofogden. detta om ett förslag från kassan vinner regeringens gehör.
Försäkringskassan i Skåne har tillsammans med Försäkringskassan i Jönköping ansökt hos regeringen om att få bedriva försöksverksamhet då man behåller de krav som försäkringskassan har på bidragsskyldiga föräldrar upp till ett år innan kravet överförs till Kronofogdemyndigheten.
Om regeringen ger sitt stöd för försöksverksamheten skall den i Skåne bedrivas i Landskrona, Trelleborg, Sjöbo och Skurups kommuner.
Enligt nuvarande regler hamnar den bidragsskyldige föräldern automatiskt hos Kronofogdemyndigheten efter två månader om inte skulden är betald. I vissa fall kan tiden förlängas till fem månader.
Detta är alldeles för kort tid anser Bengt-Olle Andersson, försäkringschef för familjestödsområdet i Försäkringskassan Skåne.
I samband med en separation har den förälder som barnen skall bo hos, möjlighet att ansöka om underhållsstöd hos Försäkringskassan som sedan kräver den andre föräldern på högst det belopp som utbetalas i underhållsstöd. När försäkringskassan beslutar om hur mycket som den bidragsskyldige skall betala har det ofta gått några månader efter separationen och den bidragsskyldige får en retroaktiv skuld som blir svår att betala samtidigt med det löpande underhållet.
Samtidigt har han, som det oftast handlar om, haft andra stora kostnader till följd av separationen, bland annat för nytt boende. Många bidragsskyldiga hamnar därför i en mycket svår situation och en skuldfälla som kan vara omöjlig att ta sig ur.
I Skåne finns f.n. drygt 27 000 bidragsskyldiga varav cirka 8 000 eller knappt en tredjedel finns hos Kronofogdemyndigheten.
Den samlade skulden för bidragsskyldiga i Skåne uppgår f.n. till 334 miljoner kronor, varav 250 miljoner kronor finns hos Kronofogdemyndigheten.

UPP

Till arkivet