Posten omorganiseras

Postens stora omorganisation är i full gång och i Landskrona skall fem nya utdelningsställen skapas och samtidig bygger man om på huvudkontoret.
– Vi kommer att ha en avdelning för kassaärenden och en för brev och paket, berättar serviceområdeschef Björn Göransson som redan idag slår igen portarna för ombyggnader.
– I första etappen handlar det mer om att fixa till de olika datasystemen och det är inte mycket som kunderna kommer att märka, påpekar han och hänvisar lördagskunderna till kontoret på Västra Fäladen.
Idag har posten två kontor i Landskrona, huvudkontoret på Eriksgatan och en filial på Västra Fäladen. Men hur det blir med Fäladen i framtiden är oklart. Men onekligen talar en hel del för en nedläggning, även om Björn Göransson inte vill lämna något klart besked.
– Vi har ännu inte bestämt oss, så därför kan jag inte säga hur det blir. Posten kommer att organiseras i två olika enheter, en för traditionell postverksamhet och en för pengaärende.
– Kunderna kommer att kunna göra insättningar och uttag på förutom postgirot och Nordea även på Föreningssparbanken som vi har avtal med, påtalar Björn Göransson och ute i kyrkbyarna runt Landskrona finns redan utlämningsställen som sköter servicen på orten.
– Det har fungerat bra och vi kommer att fortsätta den utvecklingen, understryker Björn Göransson som tror att ombyggnaden och organisationen skall vara klar om lite mer än en månad.
Vad gäller Svalöv kommer man även där att göra vissa ombyggnader, men här ligger arbetet lite senare i planeringen.

UPP

 

Till arkivet