Annons

Tomträtt blir valfråga

Tomträtten och priset på tomtmark kommer att bli en het fråga i nästa års valrörelse.
Diskussionerna i kommunstyrelsen visar att de politiska blocken, om nu uttrycket tillåts, står långt ifrån varandra vad gäller handläggningen.
Socialdemokraterna tillsammans med Vänstern och Framstegspartiet vill ha en 5-årig trappa vad avser höjningen av tomträttsavgälden och dessutom skall friköpspriset sättas till 75 procent av markens taxeringsvärde.
Moderaterna vill tillsammans med Folkpartiet att två betalningstrappor införs, en på fem år för 10-åriga avtal och en på tio år för 20-åriga avtal. Dessutom vill partierna att tomtmarken skall få friköpas till 40 procent av markens taxeringsvärde.
– Vi kan inte tänka oss att rea bort kommunens mark, de som vill köpa skall göra det för marknadsmässiga priser, poängterar kommunalrådet Lars Wallstén och tillägger att kommunen får in omkring 11 miljoner årligen på tomträttsavgifterna när prisjusteringarna är genomförda.
– Från vår sida anser vi 40 procent vara rimligt eftersom avkastningen på det placerade kapitalet beräknas motsvarar den summa som kommunen får in på avgälden, poängterar oppositionsrådet Tutti Johansson Falk och tillägger att man gärna ser att alla som vill också erbjuds längre avtal.
– Det här blir en valfråga och vi kommer att undersöka de ekonomiska konsekvenserna för såväl fastighetsägarna som kommunen, poängterar hon avslutningsvis.

UPP

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser