Sveriges Trafikskolor till Landskrona

Sveriges Trafikskolors Riksförbund rullar in i Landskrona och i går togs det första spadtaget till den nya anläggningen som skall ge 20 medarbetare jobb. – Det känns riktigt att flytta verksamheten till Landskrona eftersom vi här kan få önskade samordningsvinster, berättade vd Christer Wickman som nyligen själv flyttade till Landskrona. STR ger varje år ut omkring 130 000 läroböcker och har idag verksamheten utspridd över landet. När den nya byggnaden står klar i Landskrona nästa höst skall all verksamhet förläggas till Landskrona. – Etableringen ligger helt i linje med att utveckla kommunen och just utbildningssatsningar är något som vi tror mycket på, konstaterade kommunalrådet Lars Wallstén och STR:s ordförande Lars Gustavsson talade om ett historiskt steg när han tog det första spadtaget. – Nu bygger vi för framtiden och ha kommit till en expansiv region med stora möjligheter. STR är en branschorganisation med 650 medlemsföretag och årsomsättningen ligger runt 60 miljoner kronor. Årligen utbildas omkring 100 000 ungdomar inom organisationens trafikskolor och nu kommer det att stå Landskrona på skolornas läromedel. Ingen dålig reklam för kommunen.

Till arkivet