Populär sommarskola 

Sommarlovet är snart förbi och skolan igång som vanligt. Men några elever kom aningen bättre förberedda till terminsstarten och det var sommarskolan som lägger grunden. För femte året i rad kördes sommarskolan i Landskrona och intresset tycks öka för varje år som går. – Vi hade räknat med elva lärare, men fick plocka in en tolfte, så intresset var stort, berättade rektor Kerstin Anderlind som räknade in 160 anmälningar till årets undervisning i engelska, svenska eller matematik. – Det är de tre basämnena som vi satsar på och eleverna kan välja att läsa ett eller två av dessa ämnen. Ilona Sidenros undervisar fyra elever i engelska och trivs med att gå till skolan trots att det var sommarlov. – Det här är en speciell form av undervisning och eleverna är väldigt motiverade vilket gör att det känns mycket meningsfullt, förklarade Ilona och kollegorna i lärarrummet nickar instämmande. – Vi får mer tid åt varje elev och elevernas inflytande över undervisningen är stort, det är en undervisningsform som fungerar mycket bra, påpekade Lisbeth Andresen. För Nancy, Giberto, Fllanza och Diem handlar det om engelska och eleverna har lärt sig räkna, klockan, kroppens delar och färger på engelska. – Det är roligare att gå i skolan än att sitta hemma och inte ha något att göra, förklarade Diem Le, 12 år och Gilberto Fernandez, 15 år, tycker det är bättre med skolan än att sitta hemma och spela TV-spel. Sommarskolan kom till för att ge elever som så önskade en möjlighet att läsa upp betygen. Det kan handla om att klara kraven för studier på gymnasiet, men också för att läsa lite extra och se om det kunde leda hela vägen till ett väl godkänt. – Vi upptäckte att inte alla elever hade klarat de tre grundämnena och då väcktes tanken på frivilliga studier under sommarlovet. För många elever handlar det om en mjukstart inför den vanliga skolstarten och det har fungerat väldigt bra, analyserar Kerstin Anderlind. Inför årets sommarskola var intresset från såväl elever som föräldrar väldigt stort och det visar att sommarskolan kommit för att stanna. Även om man får \”offra\” några veckor av sommarlovet så känns det skönt att ha fått en mjukstrat inför skolan som snart är i full gång.

Till arkivet