Jättetank fylls med metanol

Ammoniak ersätts med metanol när Perstorps AB tar över nedlagda Hydro Agris jättelika ammoniaktank i Landskrona. Efter det att Hydro Agri avvecklade tillverkningen av konstgödsel i Landskrona har den stora tanken, som byggdes i början av 1980-talet, stått tom. Rivning, som genomförts med en hel del andra byggnader på det gamla fabriksområdet, var ett alternativ, men nu tyder alltså det mesta på att Perstorps AB flyttar sin import av metanol från hamnen i Höganäs till Landskrona. -Vi har lagt in om en ansökan och förhandlingar pågår mellan företagen, bekräftar Jörgen Hahr, informatör på Perstorps AB. Den stora risken med metanol är brandfaran medan den tidigare ammoniaken var betydligt farligare för miljön. – Vi har ännu inte tagit ställning till begäran, men diskussioner pågår och senare i augusti skall vi träffa Perstorps AB för att få ytterligare information om planerna, säger räddningschef Tore Lundmark i Landskrona. Idag tar Perstorp AB in omkring 130 000 ton metanol via hamnen i Höganäs och produkten transporteras sedan via lastbil vidare till fabriken i Perstorp. – Transportmässigt blir det betydligt säkrare från Landskrona eftersom vi där inte kommer att köra genom tätbebyggt område och närheten till motorvägen är bra, poängterar Jörgen Hahr och Tore Lundmark håller med. – Jämfört med Höganäs så är Landskrona ur transportsynpunkt ett bättre alternativ. Men vi måste se till helheten innan något beslut fattas. Tanken, som byggdes i början av 1980-talet, rymmer hela 33 000 ton och det innebär att Perstorps AB klan ta in betydligt större båtar i Landskrona än vad som är fallet i Höganäs. På sikt kan också volymen etanol ökas från dagens 130 000 ton till omkring 200 000 per år i framtiden. – Vi ser helt klart en ekonomisk fördel med att flytta hanteringen till Landskrona, förutsättningarna att utveckla verksamheten är betydligt större där än i Höganäs. Några nya jobb till kommunen innebär inte etableringen, men väl ökad trafik i hamnen. – För oss är det viktigt att ha bra trafik i hamnen så ur den aspekten är etableringen positiv. Idag kör bolaget med fartyg som lastar 6000 ton eftersom större fartyg inte kan trafikera hamnen i Höganäs, här kan det bli tal om större tonnage och därmed billigare frakter, förklarar hamnchef Lars Nilsson. Metanol, eller träsprit som den ibland kallas, ser ut och luktar som vanlig sprit, etanol. Metanol används i industrin till formaldehyd och som lösningsmedel. Metanol är mycket brandfarligt och klassificeras som brandfarlig vätska klass 1, med en flampunkt på 11°C. Ångorna kan redan vid temperaturer under rumstemperatur bilda explosiv blandning med luft. Metanol har låg giftighet för vattenorganismer och landlevande däggdjur. Ej bioackumulerande eller biologiskt svårnedbrytbart. Metanol har bedömts som icke miljöfarligt ämne. Detta utesluter inte att större utsläpp eller ofta upprepade mindre utsläpp kan ha skadlig inverkan på miljön, enligt information från Swed Handling AB. Närmast kommer förhandlingar att äga rum mellan kommunen, Perstorps AB och Hydro Agri. Går allt enligt planerna kommer den nya hanteringen att starta våren 2002 och på sikt är det också tänkt att Perstorp skall köpa jättetanken av Hydro Agri.

Till arkivet