Misstänkt vanvård utreds

Polisen skall på åklagares initiativ utreda fallet med den 72-åriga vanvårdade kvinnan inom äldreomsorgen i Landskrona. Och utredningen kommer att göras med förtur enligt biträdande chefsåklagaren i Helsingborg, Göran Olsson. – Fallet ska tas som förtursärende hos polisen, och jag kommer själv att tala med den polis som ska göra utredningen, säger Göran Olsson till NST/HD och troligen blir det en av polisen i Landskrona som svarar för utredningen. – Rubriceringen är misshandel men kan dock ändras under resans gång. Det finns en annan rubricering, vållande till kroppsskada, som kan vara tänkbar också, säger Olsson till tidningen. Polisutredningen kommer också att titta på organisationens uppbyggnad när det gäller äldreomsorgen i Landskrona i stort och sannolikt också rutinerna på det aktuella boendet. På måndagskvällen höll VÄO ett möte med anhöriga på det berörda äldreboendet och det bestämdes att ytterligare ett möte skall genomföras efter att förundersökningen är färdig.

Till arkivet