Storbrand på Boliden Bergsöe 

Ett kraftig åskväder misstänks ligga bakom gårdagens storbrand på Boliden Bergsöe i Landskrona då en lagerbyggnad innehållande 14 000 ton gamla blybatterier brann ner och kraftig rök över delar av staden. Men risken för självantändning kan inte uteslutas. Så sent som i maj i år brann det i batterilagret, men då lyckades bolaget själv släcka branden. Analysen visade att det då var fråga om självantändning. – Ett åskväder med kraftiga blixtrar drog över området vid den här tiden och därför tror vi att det är ett blixtnedslag som startat branden. Men helt säkra är vi inte förrän vi kunnat göra med noggranna undersökningar, förklarade Daniel Jönsson, informationsansvarig vid Räddningstjänsten medan det komplicerade släckningsarbetet pågick. Branden upptäcktes strax före kl 03.00 natten till fredagen av två murare som arbetade med underhållsarbete på fabriksområdet. Stor blev dramatiken också vid sidan om brandhärden, detta sedan flera vägar stängts av eftersom den kraftiga rökutvecklingen bedömdes som farligt. Under gårdagen tog också tolv personer kontakt med sjukvården, tre av dessa, två män som sov i en husvagn intill branden och en kvinnlig polis, fick kvarstanna för observation på Hälsingborgs lasarett. Flera tog också kontakt med sjukvården i Landskrona. – Det är personer som varit utsatta för röken i timmar och som haft hosta eller som varit oroliga, förklarade överläkare Meltem Nystedt vid medicinkliniken i Landskrona som dock kunde skicka hem patienterna igen efter besöket. – Annars är röken inte farlig, det mesta är koloxid och vattenånga, men det kan förekomma svaveldioxid och klorider och därför väljer vi att varna allmänheten och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder, poängterade Daniel Jönsson. Oroligt är det också för vad som skall hända med de stora mängderna förorenat släckvatten som riskerar att rinna orenat ut i Öresund. Företagets egen reningsanläggning är inte anpassad för de mängder vatten som släckningen förde med sig. En grop ska grävas på fabriksområdet där spillvatten från släckningsarbetet kan samlas upp och återanvändas till släckningen, men redan har stora mängder förorenat vatten runnit ut i Lundåkrabassängen. – Vi har beställt prover och kommer noga att analysera vattnet. Nu är hamnen redan starkt förorenad och där råder redan badförbud. Det är svårt att nu ha någon bestämd uppfattning om utsläppet, konstaterade miljöchef Högni Hansson som på plats följde släckningsarbetet. – Nu är jag ingen brandexpert, men jag hoppas att man i framtiden inte bygger så stora lager utan delar upp det i brandsäkra fack, det är ett välkänt sätt att undvika storbränder som den här. Boliden Bergsöe är Nordens största återvinnare av gamla bilbatterier. Årligen tar bolaget emot 60 000 ton eller fyra miljoner batterier. Ur batterierna återvinns sedan främst bly och tenn legeringar för batteriindustrin. Vid brandtillfället fanns ungefär två månaders leverans av gamla batterier i lagerbyggnaden, totalt omkring 14 000 ton. Nya leveranser var dessutom stoppade eftersom anläggningen genomgår den årliga översynen. – Produktionen har legat nere en dryg vecka och skall inte börja igen förrän i början av augusti, men vad som händer nu återstår att se. Själva produktionsapparaten har inte skadats av branden, det är enbart lagerbyggnaden som är förstörd, konstaterade vd Jon Halvarsson. Personal från fem räddningskårer runt om i Skåne kallades till platsen och som mest var ett 60-tal brandmän inkopplade på släckningsarbetet. Den kraftiga rökutvecklingen försvårade släckningsarbetet och risken för takras gjorde att brandmännen inte kunde gå in i lokalen och försöka släcka från insidan. Eftersom stora delar av plåtfasaden var borta kan inte skum användas vid släckningsarbetet. Skum fungerar bara i slutna rum. – Det är alltid besvärligt när den här typen av material börjar brinna och inte blir det enklare av att vi har så stora mängder samlade på en och samma plats, konstaterade också Daniel Jönsson. Även om rökutvecklingen avtog under dagens lopp kommer eftersläckningsarbetet att pågår länge ännu och för fabriksledningen blir det till att fundera på den framtida lagerhållningen, allt för att undvika bränder i framtiden. Kort historik Gårdagens storbrand är inte den första dramatiska händelsen som givit Boliden Bergsöe de stora rubrikerna. Redan etableringen i Landskrona 1942 var nog så spännande. Det var dåvarande ordföranden i kommunfullmäktige, Ernst Ekstrand, som iförd klassisk slokhatt reste till Helsingborg och övertalade Svend Bergsøe att istället etablera företaget i Landskrona. Väl i Landskrona började Paul Bergsøe & Søn A/S, som bolaget hette, att fungera som en spioncentral i kontakten mellan den danska motståndrörelsen och deras svenska kontakter. En beställning på två ton bly från moderbolaget i Glostrup kunde istället betyda klar överfart över Öresund för 200 flyktingar. På 60-talet var rubrikerna dystra när bolaget tvingades sätta arbetare i karantän med för höga blyvärden i blodet. För att undvika detta bjöds på fri mjölk. 1982 köptes verksamheten av Boliden AB och sedan dess har Landskronafabriken utvecklats till Nordens största återvinnare av gamla bilbatterier. Bolaget sysselsätter idag drygt 130 personer och vd sedan två år tillbaka är Jon Halvorsson. Bränder är inte ovanliga på Boliden Bergsöe. För fem år sedan, i december 1996, brann det i ugnarna. Tre år senare, 1999, brann det två gånger i ett överhettat reningsfilter och i maj i år brann det i det nu nerbrunna batterilagret. Då lyckades bolaget själv släcka branden som uppstått genom självantändning.

Till arkivet