Citadelltvist inför rätta

Det blev ingen uppgörelse när Landskrona Slotts AB och kommunen igår träffades för ett sista medlingsförsök. Istället kommer nu tvisten att avgöras inför rätta med början om en dryg vecka.
Det var förre rådmannen Gunnar Arvidsson som igår ledde förhandlingarna och inledningsvis nåddes också vissa resultat. – Kommunen var beredd att erkänna vårt kontrakt på samtliga våningar i huvudbyggnaden med undantag för vigselrummet, berättar Mats Wilhelmsson som i sin tur inte var beredd att acceptera en övergång till kommunens bokningssystem.
– Vi kan helt enkelt inte använda kommunens system eftersom vi är beroende av fullständig kontroll och har ett eget system som fungerar mycket bra.
Gunnar Arvidsson såg då ingen möjlighet att nå en förlikning utan nu får parterna istället träffas inför rätten Den första förhandlingen äger rum den 22 maj och kommer att handla om vilka lokaler i Citadellet som Landskrona Slott AB hyr av kommunen.
Den andra delen av konflikten gäller tolkningen av omsättningshyran. Här menar kommunen att bolaget mörkat en del av hyran genom att redovisa en inkomst till PRV och en annan, lägre, till kommunen. Från bolagets sida hävdar man att det finns delar av verksamheten som är sidoaktiviteter som bokförts fel och inte skall räknas på omsättningen. Denna tvist att hamna inför rätten den 5 november.

Citadellet vackraste byggnaden
 
2001-05-10
Citadellet är Landskronas vackraste byggnad. Det visar den lilla minienkät som Landskrona Direkt genomfört. Av de 200 avgivna rösterna gick 63, eller 31 % till Citadellet.
Efter Citadellet föll 38 röster på Fredrik Sundbärgs Gamla vattentorn, 24 på Konsthallen, 14 på Tranchellska huset och Rådhuset fick 10 röster.
Huhnseal AB vann vann som bekant museets och Landskrona Postens omröstning och det räckte där med att 24 av de anställda röstade för att byggnaden skulle få 36 röster vilket räckte till seger.
Vackraste byggnaden, Huhnseal eller Citadellet, ja välj själv.

Till arkivet