Underskott för kulturen

Stölder och förstörelse på teatern i kombination med mycket ungdomar på biblioteket gör att Kulturförvaltningen riskerar överskrida budgeten för första kvartalet i år med 322 000 kronor. – Nu vet vi inte om det blir så mycket, det hänger på om vi får ut försäkringspengar eller ej för skadegörelsen på teatern, förklarar kulturchef Christin Nielsen. Det var under nyårshelgen som teatern utsattes för en serie inbrott i kombination med skadegörelse. Utrustning för 200 000 kronor förstördes och Kulturförvaltningen tvingades hyra in bevakning för 50 000 kronor så att Divertimentos konserter inte äventyrades. Nu misstänker förvaltningen att det bristfälliga skalskyddet, som man uttrycker saken, innebär att man inte får någon ersättning från försäkringsbolaget. – Vi vet inte än, men tror att det blir så, understryker Christin Nielsen som räknar med att teatern får ett betydligt bättre inbrottsskydd nu när den renoveras för si så där åtta miljoner kronor. Nyinvigning blir det i september, lagom till 100-årsjubileet. Eftersom Landskrona saknar ungdomsgårdar har biblioteket fått fungera som en filial. Trycket från ungdomsgrupperna har inneburit att biblioteket behövs anställa fritidsledare och detta har kostat ett antal tusen som också anstränger budgeten. – Biblioteket är inte byggt som någon ungdomsgård, så vi hoppas på en bättre lösning i framtiden, menar Christin Nielsen som dock inte vet hur denna lösning skall se ut. – Det pågår ett projekt kring barnen i centrum och förhoppningsvis kan man inom ramen för den verksamheten hitta en lösning.

Till arkivet