Landskronabo fick identitet stulen

En man från Landskrona har fått sin identitet stulen av en kriminellt belastad person från Stockholm med samma namn som skrivit sig på mannens adress i Landskrona, så hans myndighetspost kommer dit, rapporterar Sydnytt. Först kunde varken folkbokföringen eller polisen göra något när Landskronabon klagade. Han fick beskedet att \”identitetstjuven\” i Stockholm inte gjort något brottsligt och att det krävdes dennes namnteckning för att han inte längre skulle vara skriven på adressen. Men nu har folkbokföringen i Landskrona ändå beslutat sig för att agera, rapporterar Sydnytt. Myndigheten har skickat ett brev till namnen i Stockholm med krav på en förklaring. Folkbokföringsmyndigheten räknar med att det tar 14 dagar innan mannen i Landskrona återigen får ha sin identitet i fred. Överåklagare Sven-Erik Alhem har i Sydnytt framfört kritik mot polisens slutsats att inga brott begåtts av identitetstjuven.

Till arkivet