Tungt lyft av lossningsskruv 

Efter ett års väntan skall Landskrona hamn äntligen skeppa iväg den 350 ton tunga lossningsskruven till de nya ägarna i Lissabon. Igår lyftes skruven ombord på \”Socrates\” som skall sköta transporten till de nya ägarna, under förutsättning att man bli överens med ITF om ett avtal, i annat fall lär hon bli liggande vid kaj i Landskrona mer än de fem dagar surrningen av lasten beräknas ta. – Vi sålde kranen för ett år sedan och då var meningen att den skulle hämtas i april, sen blev det september och nu hoppas jag att det blir av så att vi kan börja arbeta med den mobila kran som skall ersätta skruven, berättar hamnchef Lars Nilsson som sedan den förste september förra året tar ut markhyra från de nya ägarna för att kranen står kvar på kaj. – Inga större pengar, men viss press sätter det säkert på ägarna. Fartyget Socrates låg några veckor på redden utanför Råå innan hon för två veckor sedan anlöpte kaj i Landskrona. I lördags besökte SEKO-Sjöfolks ombudsman Sven Save fartyget och försökte då informera sig om gällande avtal. – Det var inte mycket jag kunde få ut, men fartyget är gammalt, byggt 1972, och besättningen av många olika nationaliteter. Jag kommer att ta en ny kontakt i början av veckan för att se om det kan bli aktuellt med några åtgärder. – Enligt den information jag fått skall avtal tecknas på onsdag och eftersom det tar fem dagar att säkra lasten så räknar jag med att fartyget kan avsegla planenligt, förklarar Jan Wetterström som förmedlat affären mellan Landskrona hamn och Calibra SA i Lissabon, Portugal. Sent på lördagskvällen anlände kranen Samson från Danmark för att under gårdagen genomföra lyftet av den 350 ton tunga lossningsskruven. Förberedelserna genomfördes med största noggrannhet och först vid lunchtid började man koppla vajrarna för det komplicerade lyftet. – Tyngdpunkten ligger inte normalt och därför är det ett komplicerat lyft, förklarade Lars Carlsson från Havator som ansvarar för lyftet av kranen ombord på \”Socrates\” Kranen Samson, som är god för lyft upp mot 900 ton, skall efter uppdraget i Landskrona vidare till Skottland och under gårdagens fina eftermiddagsljus syntes det höga krantornet från motorvägen. Närmast skall skruven surras ombord på Socrates för att klara transporten och det ger ITF tid att fundera över eventuella sanktioner. – Båten i sig är inte värd mycket, men med kranen ombord finns ett värde som innebär att redarna kan vara beredda att teckna avtal med besättningen, förtydligare Sven Save och veckan som kommer avgörs om Socrates får segla som planerat eller om hon blir satt i blockad av ITF?

Till arkivet